WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ WYKONANIE, ZAINSTALOWANIE I URUCHOMIENIE ELEMENTÓW SKŁADAJĄCYCH SIĘ NA WYSTAWĘ STAŁĄ MUZEUM HISTORII POLSKI ORAZ POZOSTAŁYCH POWIERZCHNI W MUZEUM HISTORII POLSKI W WARSZAWIE

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ „SIWZ EKSPOZYCJA MHP.pdf”

Załącznik nr 1 – Dokumentacja Projektowa

Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia „ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ_OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.pdf”

Załącznik nr 3 – Wzór umowy „ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ_WZÓR UMOWY.pdf”

Załącznik nr 4 – Wzór Formularza oferty wraz z Załącznikiem nr 4.1 - Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia „ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ_WZÓR FORMULARZA OFERTY.pdf”

Załącznik nr 5 – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia „ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ_JEDNOLITY EUROPEJSKI FORMULARZ ZAMÓWIENIA.pdf”

Załącznik nr 6 – Wzór oświadczenia dotyczącego grupy kapitałowej „ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ_WZÓR OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ.pdf”

Odpowiedzi na pytania i zmiana terminu składania ofert – I zestaw

Aktualizacja:

Odpowiedzi na pytania i wydłużenie terminu składania ofert_zestaw II

Załączniki do pytania nr 188

Załączniki do pytania nr 190

Załączniki do pytania nr 191

Załączniki do pytania nr 193

Struktura dokumentacji

Aktualizacja 2 marca 2021:

Odpowiedzi na pytania i wydłużenie terminu składania ofert_zestaw III

Załączniki do pytania nr 245

Załączniki do pytania nr 249

Załączniki do pytania nr 256 i 257

Załączniki do pytania nr 320

Załączniki do pytania nr 395

Załączniki do pytania nr 400

Załączniki do pytania nr 407

Załączniki do pytania nr 408

Załączniki do pytania nr 412

Załączniki do pytania nr 419

Struktura dokumentacji

Aktualizacja 17 marca 2021

Odpowiedzi na pytania i wydłużenie terminu składania ofert_zestaw IV

Załączniki do Zestawu IV odpowiedzi na pytania

Aktualizacja 7 kwietnia 2021

Odpowiedzi na pytania i wydłużenie terminu składania ofert_zestaw V

Załączniki do Zestawu V. Odpowiedzi na pytania

Załączniki do pytania 627

Załączniki do pytania 629

Załączniki do pytania 632

Załączniki do pytania 634

Załączniki do pytania 643

Załączniki do pytania 651

Załączniki do pytania 652

Załączniki do pytania 655

Aktualizacja 20 kwietnia 2021 r.

WEZWANIE PRZYŁĄCZENIE DO ODWOŁANIA

ODWOŁANIE KIO

Aktualizacja 21 kwietnia 2021 r.

Odpowiedzi na pytania i wydłużenie terminu składania ofert_zestaw VI

Załączniki do Zestawu VI odpowiedzi na pytania

Aktualizacja 6 maja 2021 r.

Odpowiedzi na pytania i wydłużenie terminu składania ofert_zestaw VII

Załączniki do Zestawu VII odpowiedzi na pytania

Załączniki do pytania nr 817

Załączniki do pytania nr 808

Załączniki do pytania nr 782

Załączniki do pytania nr 778

Aktualizacja 14 maja 2021 r.

Odpowiedzi na pytania i wydłużenie terminu składania ofert_zestaw VIII

Załączniki do Zestawu VIII odpowiedzi na pytania

Aktualizacja 1 czerwca 2021 r.

Odpowiedzi na pytania i wydłużenie terminu składania ofert_zestaw IX

Aktualizacja 28 czerwca 2021 r.

Odpowiedzi na pytania i wydłużenie terminu składania ofert_zestaw X

Załączniki do Zestawu X odpowiedzi na pytania

Aktualizacja 14 lipca 2021 r.

Odpowiedzi na pytania i wydłużenie terminu składania ofert_zestaw XI

Aktualizacja 4 sierpnia 2021 r.

Odpowiedzi na pytania i wydłużenie terminu składania ofert_zestaw XII

Załączniki do Zestawu XII odpowiedzi na pytania

Aktualizacja 25 sierpnia 2021 r.

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT_XIII

Aktualizacja 15 września 2021 r.

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT_XIV

Aktualizacja 29 września 2021 r.

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT_XV

Aktualizacja 18 października 2021 r.

REWIZJA DOKUMENTACJI I ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT_XVI

ZAŁACZNIKI DO PISMA PRZEWODNIEGO_XVI

Aktualizacja 9 listopada 2021 r.

Odpowiedzi na pytania Zestaw XVII

Załączniki do Zestawu XVII

Aktualizacja 14 grudnia 2021 r.

Modyfikacja zapisów SIWZ XVIII

Aktualizacja 27 stycznia 2022 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

2020-12-21