Odeszła Profesor Maria Bogucka

27 października bieżącego roku odeszła Profesor Maria Bogucka, badaczka dziejów nowożytnej Polski, popularyzatorka historii.

Maria Bogucka ukończyła studia historyczne na Uniwersytecie Warszawskim w 1951 roku i zaraz potem podjęła pracę w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk. Uczestnictwo w seminarium profesora Mariana Małowista przesądziło o Jej zainteresowaniu historią gospodarczą. W 1955 roku obroniła rozprawę doktorską poświęconą gdańskiemu rzemiosłu tekstylnemu w XVI i XVII wieku. W roku 1961 uzyskała habilitację na podstawie pracy poświęconej Gdańskowi jako ośrodkowi produkcyjnemu w późnym średniowieczu i wczesnej nowożytności. Jak wielu badaczy jej pokolenia, po latach zajmowania się dziejami gospodarczymi przeniosła zainteresowania na historię społeczną i historię kultury. Ukoronowaniem tych ostatnich była książka „Kultura – naród – trwanie . Dzieje kultury polskiej od zarania do 1989” (2009).

Maria Bogucka opublikowała ponad 2000 prac, w tym 50 książek. Wiele z nich ukazało się w prestiżowych wydawnictwach, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Biografie Bony Sforzy, Marii Stuart i Anny Jagiellonki wydano kilkakrotnie i po dziś dzień są poszukiwane przez miłośników historii. Życiorysy tych wybitnych kobiet zainspirowały Profesor Bogucką do napisania pionierskich w polskiej historiografii prac poświęconych dziejom kobiet: „Białogłowa w danej Polsce. Kobieta w społeczeństwie polskim XVI-XVIII wieku na tle porównawczym” (1998) oraz „Gorsza płeć. Kobieta w dziejach Europy od antyku po wiek XXI” (2005). Nie można też nie wspomnieć o niewielkiej, po części autobiograficznej, książce „Ludzie z Kresów” (2009), przedstawiającej dzieje rodziny Pani Profesor na tle burzliwych wydarzeń schyłku XIX i pierwszej połowy XX wieku.

Profesor Maria Bogucka była założycielką i redaktorką Magazynu Historycznego „Mówią wieki” (1958-1978), a także redaktorką czasopisma „Acta Poloniae Historica” (1978-2008)

 

Fotografia: Mówią wieki nr1/1978r. Domena publiczna.

2020-11-01