Międzynarodowa konferencja o Wrześniu 1939

Muzeum Historii Polski w Warszawie, w dniach 16 i 17 października 2009 r. organizuje Międzynarodową Konferencję Naukową „Kampania polska 1939 – strategia, polityka i społeczeństwo, imponderabilia – pamięć – kultura”.  Weźmie w niej udział 86 referentów w tym 28 wybitnych historyków z zagranicy (przyjazd swój potwierdzili przedstawiciele z Niemiec, Rosji, Francji, Wielkiej Brytanii, USA, Włoch, Czech, Słowacji i Ukrainy) oraz 58 profesorów z Polski.

Konferencja toczyć się będzie wokół czterech głównych tematów:
– Strategia dyplomatyczna w okresie narastania zagrożenia wojną (październik 1938 – sierpień 1939);
– Strategia poszczególnych krajów w pierwszych dwóch miesiącach wojny (wrzesień – październik 1939);
– Stosunek opinii publicznej w poszczególnych krajach do wypadków wojennych, w tym propaganda wojenna państw uczestniczących w działaniach wojennych, a także stosunek poszczególnych mniejszości narodowych zamieszkujących II Rzeczpospolitą do wydarzeń;
– Kampania polska 1939 w społecznej pamięci.

Chcemy – poprzez taki dobór tematyki – aby konferencja nie została zdominowana (jak wiele innych) przez problematykę militarną, a uzyskać w miarę pełny obraz uwarunkowań strategicznych i dyplomatycznych kampanii wrześniowej 1939 roku.
Po konferencji (na przełomie 2010 i 2011 roku) wydana zostanie kilkujęzyczna publikacja, która ma pozwolić umieścić dzieje kampanii polskiej 1939 roku w innym niż wojskowym kontekście. W ten sposób chcemy dotrzeć do szerokiego, międzynarodowego grona historyków zajmujących się dziejami II wojny światowej.

pobierz program konferencji (plik .pdf)


Współorganizator: Narodowe Centrum Kultury

Oficjalna strona internetowa obchodów: www.3989.pl
            

               1939_zaczelo_sie_w_Polsce.jpg                       mkidn_01_cmyk.jpg
               NOWE_logo_ROPWi_M.JPG


              logonckrgb.jpg

70. ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

2009-08-20