Małgorzata Zakrzewska

Małgorzata Zakrzewska w Radzie Muzeum Historii Polski reprezentuje m.st. Warszawę. Od 2006 r. jest radną Miasta. Przez trzy kadencje pełniła funkcję przewodniczącej Komisji Kultury i Promocji, aktualnie jest wiceprzewodniczącą. Od 2006 r. związana również z Komisją Samorządu i Integracji Europejskiej. W 2018 r. powołano ją na przewodniczącą Rady przyznającej Nagrody Miasta dla Żołnierzy Powstania Warszawskiego.
Małgorzata Zakrzewska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestniczy w pracach Rady Zamku Królewskiego i Komitecie Ogrodu Sprawiedliwych w Warszawie.
Pracuje w Filmotece Narodowej – Instytucie Audiowizualnym.

2020-10-05