O Powstaniu Warszawskim w MHP tv

Muzeum Historii Polski umieściło w portalu YouTube materiał poświęcony Powstaniu Warszawskiemu. Materiał zwraca uwagę nie tyle na militarne aspekty powstania, ile na odrodzenie państwa i samoorganizację społeczeństwa na wyzwolonych przez Armię Krajową terenach.

Późna wiosna i lato 1944 roku. Terytorium II Rzeczypospolitej. Wobec wkroczenia Armii Czerwonej na terytorium polskie rozpoczyna się realizacja planu ,,Burza". Wiele miast i miasteczek jest przejmowanych przez AK. Ustanawiana jest administracja wierna legalnemu rządowi w Londynie, tworzone są struktury cywilne. Polski ruch jest zbrojnym ramieniem istniejącego w podziemiu państwa. Jedynym członkiem koalicji, które nie uznaje tego faktu jest ZSRS. Warszawa jest ostatnim i najdobitniejszym aktem dramatu.
Rozmawiamy z historykiem Andrzejem Krzysztofem Kunertem.


2009-08-02