Jolanta Choińska-Mika

Jolanta Choińska-Mika – historyk, dr hab., prof. ucz., wykładowca na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, w kadencji 2016–2020 prorektor Uniwersytetu Warszawskiego ds. studentów i jakości kształcenia. Zajmuje się historią staropolskiego parlamentaryzmu, dziejami kultury politycznej i komunikacją społeczną w epoce nowożytnej.  Autorka podręczników licealnych, prac popularnonaukowych oraz licznych prac monograficznych, m.in. „Sejmiki mazowieckie za Wazów (1998); Obywatele u władzy: narodziny, rozwój i upadek szlacheckiej republiki (2013); Parlamentaryzm koronny za Jagiellonów (2015); Wartości republikańskie w praktyce. Partycypacja obywatelska w czasach kryzysu (1648–1668) (2017). Współpracowała m.in. z MEN w pracach nad podstawą programową z historii oraz wiedzy o społeczeństwie, oraz MNiSW. Była m.in. zastępcą dyrektora IH UW ds. studenckich; członkiem Senackiej Komisji ds. Studentów, Doktorantów i Procesu Kształcenia; współpracownikiem Instytutu Badań Edukacyjnych. Jest związana z PTH oraz International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions. W 2016–2020 wchodziła w skład Steering Committee European Teaching and Learning Forum. Od 2017 jest członkiem Steering Commitee UNICA. Od 2015 wchodzi w skład Rady Naukowej Rocznika „Muzealnictwo”. Od 2017 pełni funkcję Przewodniczącej Rady Fundacji Kościuszkowskiej – Polska.

2020-07-20