Wojciech Fałkowski

Profesor doktor habilitowany, historyk mediewista, dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Po ukończeniu studiów na UW zatrudniony był na uczelni jako asystent. Został zwolniono z powodu zaangażowania w akcję pomocy robotnikom fabryki w Ursusie po proteście w czerwcu 1976 r. Był członkiem KOR-u, brał udział w organizowaniu podziemnej działalności wydawniczej. Przywrócony do pracy na uniwersytecie, w 1986 r. obronił tam pracę doktorską. W latach 1993–2001 był sekretarzem generalnym Polskiego Komitetu ds. UNESCO. W 2000 r. otrzymał etat profesorski na Uniwersytecie Warszawskim. Był doradcą Prezydenta m.st. Warszawy Lecha Kaczyńskiego oraz szefem zespołu ds. oszacowania strat Warszawy i jej mieszkańców w okresie okupacji niemieckiej 1939–1945. W latach 2008–2012 wykładał na Uniwersytecie Paryskim (Sorbona) jako profesor gościnny. W 2013 r. odebrał nominację profesorską. Był przewodniczącym, a aktualnie jest członkiem Stałego Komitetu Polskich Mediewistów. Od 1994 r. jest redaktorem naczelnym międzynarodowego rocznika naukowego „Quaestiones Medii Aevi Novae”.  W latach 2015–2017 pełnił obowiązki podsekretarza stanu w MON. Od 2017 r. jest dyrektorem Zamku Królewskiego w Warszawie. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Wolności i Solidarności oraz łotewskim Oficerskim Krzyżem Uznania. 

2020-06-29