Katarzyna Mieczkowska

Doktor politologii, absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a także Podyplomowych Studiów Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. W 2005 r. rozpoczęła pracę naukowo-dydaktyczną w Zakładzie Samorządów i Polityki Lokalnej Wydziału Politologii UMCS, gdzie w 2010 r. uzyskała tytuł dr. nauk humanistycznych. Jest również absolwentką projektu International Journalism and Society: The Role of the Media in the Modern World w London School of Economics and Political Science. W latach 2005–2009 kierowała Akademicką Grupą Medialną UMCS. Od 2009 do 2010 r. pracowała jako rzeczniczka prasowa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, a następnie rzeczniczka prasowa oraz Dyrektor Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. Od 2012 do 2014 r. pełniła funkcję Zastępcy Prezydenta ds. Kultury, Sportu i Relacji Zewnętrznych. W 2015 r. została dyrektorem Muzeum Lubelskiego w Lublinie.

2020-06-29