Adolf Juzwenko

Doktor historii, działacz opozycji demokratycznej w PRL. W 1989 r. przewodniczący Wrocławskiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”. Od 1990 r. pełni funkcję Dyrektora Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Doktoryzował się na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie zajmował się dziejami polskiego ruchu niepodległościowego i stosunków polsko-rosyjskich w XIX i XX w. oraz historią Rosji. Autor wielu publikacji historycznych, dotyczących zwłaszcza stosunków polsko-rosyjskich, m.in. fundamentalnej pozycji „Polska a <biała> Rosja”. Jest sekretarzem Nagrody Jana Nowaka Jeziorańskiego, Członkiem Kapituły Nagrody Księżnej Jadwigi Śląskiej oraz Kapituły Nagrody Przeglądu Wschodniego. W listopadzie 2007 r. otrzymał Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. W 2009 r. za wybitne zasługi w propagowaniu wiedzy o wspólnym dziedzictwie historycznym narodów tworzących Rzeczpospolitą Obojga Narodów został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Natomiast w 2019 r. otrzymał Nagrodę PAU im. Erazma i Anny Jerzmanowskich.

2020-06-16