Dorota Folga Januszewska

Dorota Folga Januszewska – historyk sztuki, muzeolog, krytyk. Studiowała historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie się doktoryzowała i habilitowała. Profesor ASP w Warszawie, dr hab. nauk o sztuce. Kierownik Zakładu Teorii Wydziału Grafiki ASP w Warszawie, wicedyrektor Muzeum Pałacu Jana III w Wilanowie. Autorka programu studiów muzeologicznych na UKSW w Warszawie (Kierownik Katedry i dyrektor Instytutu Muzeologii). Pracowała w Muzeum Narodowym w Warszawie (kurator Gabinetu Grafiki i Rysunków Współczesnych, wicedyrektor ds. Naukowych i Edukacji, dyrektor). Członek m.in. Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM, prezydent ICOM-Polska (20022008 i 20122018), prezydent MOCO ICOM 20142016, członek SAREC ICOM. Ekspert Rady Europy ds. muzeów, ekspert UNESCO High Level Forum on Museums oraz ekspert w programach MNiSW, członek m.in. Zespołu NPRH, Komitetu Nauk o Kulturze PAN. Związana m.in. z: Centro di Studi Andrea Palladio w Vicenzy, Institut fur die Wissenschaften vom Menschen i Kunsthistorisches Museum w Wiedniu, Musee Picasso w Paryżu, Indira Gandhi National Center For Arts w New Delhi. Autorka ponad 300 publikacji z zakresu muzeologii, teorii i sztuki XVII–XX w., kuratorka 64 wystaw realizowanych na całym świecie.

2020-06-16