Krzysztof Mikulski

Profesor doktor habilitowany. Profesor nauk humanistycznych, dyrektor Instytutu Historii i Archiwistyki, kierownik Katedry Historii Nowożytnej i Krajów Niemieckich i wykładowca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Specjalizuje się w dziejach miast i mieszczaństwa, demografii historycznej, historii gospodarczej i społecznej oraz prozopografii i genealogii szlachty polskiej okresu średniowiecza i czasów nowożytnych. W latach 2009–2013 należał do Rady Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Obecnie członek Rady Muzeum Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie, przewodniczący Rady Muzeum Okręgowego w Toruniu, członek Komitetu Nauk Historycznych PAN, prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego, prezes Towarzystwa Miłośników Torunia. Autor wielu artykułów naukowych oraz książek, w tym m.in.: „Przestrzeń i społeczeństwo Torunia od końca XIV do początku XVIII wieku”, „Mikołaj Kopernik − środowisko społeczne, pochodzenie i młodość”. W 2016 r. odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, doktor honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Honorowy Obywatel Lidzbarka Warmińskiego.

2020-06-16