Wojciech Roszkowski

Profesor doktor habilitowany. Profesor historii, poseł do Parlamentu Europejskiego VI kadencji, kierownik Zakładu Europy Środkowo-Wschodniej i Obszaru Postsowieckiego w Instytucie Studiów Politycznych PAN. Absolwent wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie. Wieloletni wykładowca Szkoły Głównej Handlowej i wielu uczelni w kraju i zagranicą. Przed 1989 r. związany z opozycją demokratyczną, działał w Polskim Porozumieniu Niepodległościowym. Autor wielu prac i artykułów historycznych, w tym najpopularniejszego podręcznika najnowszej historii Polski „Historia Polski 1914–2015”, której pierwszą wersję wydał w podziemiu pod pseudonimem Andrzej Albert. W 2018 r. wydał „Mistrzowską grę Józefa Piłsudskiego”, natomiast w 2019 r. „Roztrzaskane lustro. Upadek cywilizacji zachodniej”. Wielokrotnie nagradzany za swoją działalność naukową, honorowy obywatel m.st. Warszawy. 3 maja 2020 r. został przez Prezydenta Andrzeja Dudę odznaczony Orderem Orła Białego.

2020-06-16