Paulina Florjanowicz

Paulina Florjanowicz – od 2016 roku dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Współautor i koordynator Programu Wieloletniego „Niepodległa”. Absolwentka Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego (archeologia nowożytna). Od dwudziestu lat związana zawodowo zarówno z organizacjami pozarządowymi, jak i instytucjami publicznymi sektora kultury. W latach 2010-2013 dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa, następnie związana z muzealnictwem (Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów). Członek krajowych i międzynarodowych paneli eksperckich i doradczych, m.in. „EU & Cultural Heritage Reflection Group”. Ewaluator projektów w programach edukacyjnych i kulturalnych Komisji Europejskiej, od 2019 roku członek jury Europejskiej Stolicy Kultury. Ekspert w zakresie zarządzania dziedzictwem i polityki pamięci oraz edukacji i komunikacji społecznej w obszarze ochrony zabytków, miejsc pamięci i muzealnictwa, autorka tekstów poświęconych tym zagadnieniom.

2020-06-12