JADWIGA ANDEGAWEŃSKA

Lata panowania 1384 - 1399

Jesienią 1384 roku do Krakowa przybyła dziesięcioletnia królewna węgierska Jadwiga. Polscy panowie postanowili jej powierzyć tron po zmarłym ojcu Ludwiku. Niedługo po przyjeździe została koronowana na króla Polski. Młoda monarchini musiała się odnaleźć w obcym państwie i zacząć decydować o jego sprawach.

Jadwiga została wychowana  tak, by w przyszłości zostać królową. Odebrała  staranne wykształcenie. Umiała czytać i pisać, znała język łaciński i niemiecki, również francuski oraz podstawy polskiego. Interesowała się nauką i sztuką.


Karta z Psałterza Floriańskiego (ok. 1395-1404). Napisana w trzech językach (łacińskim, niemieckim i polskim) księga psalmów była przygotowana prawdopodobnie dla Jadwigi Andegaweńskiej.(Polona)

 

W 1386 roku zgodziła się poślubić księcia litewskiego Jagiełłę. Dzięki temu małżeństwu naród litewski  przyjął religię chrześcijańską, a Polska połączona z Litwą stała się jednym z największych krajów Europy, silnym wobec wspólnego wroga – Zakonu Krzyżackiego. Królowa Jadwiga korespondowała  z wielkim mistrzem krzyżackim i była nieustępliwa wobec jego żądań. Dzięki jej umiejętnościom dyplomatycznym udało się utrzymać pokój z Krzyżakami.

Jadwiga przyjmowała także innych zagranicznych dyplomatów i dostojników,  rozwiązywała trudne sprawy polityczne. Dzieliła władzę z królem  Władysławem.

Dokument wydany przez królową Jadwigę, potwierdzający sprzedaż domu przez wikariusza katedry krakowskiej, 15 października 1398 r. (Polona)

Jadwiga była kochana przez swoich poddanych za miłosierdzie i wrażliwość na krzywdę innych. Była bardzo pobożna, opiekowała się kościołami i klasztorami, wspomagała młodych ludzi chcących się kształcić. Królewskie insygnia, swoje klejnoty, szaty i inne cenne przedmioty zapisała w testamencie Akademii Krakowskiej – pierwszej polskiej wyższej uczelni. Zmarła  bardzo młodo – w wieku 25 lat. Na znak żałoby złamano jej koronę.  Władczynię pochowano na Wawelu, z drewnianymi koroną, berłem i jabłkiem.

Królowi Władysławowi Jagielle za nadanie praw 1389-1424 i fundację katedry 1412-1424, królowej Jadwidze za przywileje 1387... - płaskorzeźba, którą władze miasta Przemyśla wmurowały w ścianę katedry, Jan Raszka, 1910 r. (Polona)

 

Czy wiesz, że...

Według dzisiejszych obliczeń Jadwiga mierzyła 170 – 180 centymetrów, co w średniowieczu czyniło ją wyjątkowo wysoką osobą. Uchodziła za jedną z najpiękniejszych kobiet w Europie.

Zadanie

Poniżej przeczytasz jak przybycie Jadwigi do Krakowa opisał kronikarz Jan Długosz w swoim dziele Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego. Kiedy będziemy obchodzić 650 rocznicę jej koronacji? Podaj datę dzienną i roczną.

Na jej przybycie, w które już niemal całkowicie zwątpili, prześcigając się nawzajem wyjechali naprzeciw uradowani prałaci i panowie polscy i wśród ogromnej radości wprowadzili ją do Krakowa. Darzyli ją tak wielką życzliwością i tak gorącą miłością, że niepomni, iż są mężami, nie uważali, by przynosiło im ujmę okazywanie uległości tak zacnej i cnotliwej kobiecie. Z tej to gorącej miłości, w niedzielę piętnastego października, kiedy w Polsce obchodzi się uroczystość św.Jadwigi, przeprowadzili jej namaszczenie i koronację na królową Polski koroną królewską w katedrze krakowskiej przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Bodzętę i biskupów krakowskiego Jana, włocławskiego Jana i poznańskiego Dodrogosta, w obecności wielkiego tłumu panów i rycerzy obydwu królestw, mianowicie polskiego i węgierskiego, nadawszy jej pełną władzę do sprawowania rządów nad Królestwem Polskim, zanim jej nie poszukają odpowiedniego małżonka.

Odcisk pieczęci majestatycznej królowej Jadwigi (wikipedia)

 

Koronacja

Jak widać z powyższego opisu, koronacja królewska była wielką uroczystością. Odbywała się w katedrze na Wawelu w trakcie specjalnej mszy świętej w obecności dostojnych gości. Koronacji dokonywał arcybiskup gnieźnieński – od 1417 roku prymas –  w towarzystwie innych biskupów. Namaszczał króla świętymi olejami, dzięki czemu monarcha stawał się pomazańcem Bożym, a jego władza była uświęcana przez Boga. Następnie duchowny  nakładał na głowę króla koronę, wręczał mu berło oraz jabłko, i odprowadzał króla do tronu.  

 

Jeżeli macie w domu kawałek materiału, igłę, nici, odrobinę kaszy możecie samodzielnie uszyć lalkę. Zastanawiacie się jak? Mamy dla Was małą filmową podpowiedź. Muzeum Historii Polski zaprasza na cykl warsztatów plastycznych inspirowanych historycznymi postaciami i wydarzeniami. Nasze spotkania otwieramy opowieścią o Jadwidze Andegaweńskiej, która jako dziesięcioletnia dziewczynka przybyła do Krakowa, jesienią 1384 r. Być może miała ze sobą ulubioną lalkę…

Poniżej w galerii znajdziecie szablon lalki i sukienki. Do dzieła!

 

Zdjęcie artykułu: Marcello Baciarelli, Jadwiga Andegaweńska, 1768-1771, (Zamek Królewski w Warszawie/wikipedia_domena publiczna)

 

2020-05-20