Quizy historyczne

Dziś często zapomniane lub usunięte z kart historii, choć walczyły o niepodległość albo miały dokonania w innych dziedzinach – nauki, kultury czy oświaty. Sprawdź, co wiesz o zasłużonych Polkach.


Konstytucja 3 maja

 

Zasłużone Polki

 

Karnawał

 

Okupowana Warszawa

 

Powstanie Styczniowe

 

Polska Architektura

 

Kolekcjonerzy sztuki

 

Okrągłe rocznice

 

Quiz Świąteczny

 

Kulinaria Rzeczpospolitej

 

Stan Wojenny

 

Wielka Emigracja

 

Powstanie Listopadowe

 

Choroby zakaźne

 

Co Ty wiesz o radiu?

 

Odzyskanie niepodległości

 

Przedmioty II RP

 

Polskie cmentarze

 

Słynne cytaty

 

Kultowe przedmioty PRL

 

Hetmani Rzeczpospolitej

 

Polskie Państwo Podziemne 

 

17 września 1939 - agresja ZSRR na Polskę

 

Marian na wojnie

 

Kampania wrześniowa 1939

 

Malarstwo polskie - część druga

 

 Malarstwo polskie - część pierwsza

 

Bitwa Warszawska

 

Kompozytorzy Polscy - część druga

 

Powstanie Warszawskie

 

Kompozytorzy Polscy

 

Film Polski

 

Prezydenci Polski

 

Polki na kartach historii

 

Generał Maczek i jego żołnierze 

 
2021-03-08