Wyniki XII edycji programu Patriotyzm Jutra

Muzeum Historii Polski już po raz dwunasty przyznało dofinansowania w programie „Patriotyzm Jutra”, który wspiera lokalne fundacje i stowarzyszenia, biblioteki, domy kultury, regionalne muzea z całej Polski. Niezależnie od tego czy działają w dużych miastach czy małych ośrodkach, skupiają się na pielęgnowaniu i promowaniu lokalnego dziedzictwa, historii oraz kultury.


Zespół Sterujący zdecydował w trybie konkursowym o przyznaniu dotacji na realizację 120 projektów. Dotacjami w wysokości od 5 000 do 63 000 zł wsparto realizację różnorodnych działań m.in. warsztatów edukacyjnych, gier planszowych, wystaw, wydawnictw książkowych oraz innych działań aktywizujących społeczności lokalne. Są wśród nich zarówno projekty lokalne, obejmujące zasięgiem jedną miejscowość lub gminę, jak i działania ogólnopolskie. Wszystkie one odznaczają się nieszablonowym podejściem do tematu, stymulują aktywność uczestników a w ich realizację zaangażowani są specjaliści oraz doświadczeni animatorzy.

Projekty w Programie „Patriotyzm Jutra” w 2020 roku oceniane były przez Zespół Sterujący w składzie:
- Anna Piekarska, Zastępca Dyrektora Muzeum (przewodniczący)
- prof. Jolanta Choińska-Mika, Uniwersytet Warszawski
- Anna Czyżewska, Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna
- dr hab. Rafał Wiśniewski, Narodowe Centrum Kultury
- dr Marcin Komosa, Departament Dziedzictwa Kulturowego MKiDN
- Mateusz Powązka, Gabinet Polityczny Ministra, MKiDN
- dr Paweł Ukielski, Muzeum Powstania Warszawskiego
- prof. Michał Kopczyński, Muzeum Historii Polski, Uniwersytet Warszawski
- dr Joanna Kubicka, Uniwersytet Warszawski
- Adam Hlebowicz, Instytut Pamięci Narodowej
- dr hab. Andrzej Korytko, Polskie Towarzystwo Historyczne
- dr hab. Paweł Skibiński, Uniwersytet Warszawski
- Jan Kowalski, Biuro Programu Niepodległa

„Patriotyzm Jutra” to ogólnopolski program grantowy realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Muzeum Historii Polski jest jego operatorem od 2009 roku. Program służy odkrywaniu, dokumentowaniu i upowszechnianiu wiedzy z zakresu historii Polski i wspiera inicjatywy angażujące społeczności w działania poświęcone pielęgnowaniu i promowaniu lokalnego dziedzictwa, historii i kultury.

Wyniki:
1. Lista projektów dofinansowanych z uwzględnieniem procedury odwoławczej
2. Lista projektów niedofinansowanych
3. Lista projektów odrzuconych z powodów błędów formalnych

 

Kontakt:

Z uwagi na stan epidemii rekomendowaną formą komunikacji w sprawach Programu Patriotyzm Jutra jest kontakt e-mailowy.
Informacje telefoniczne dotyczące programu będą udzielane od poniedziałku do czwartku przez następujące osoby:
Aneta Stawińska - aneta.stawinska@muzhp.pl, tel.: (22) 211 90 72
Anna Wotlińska – anna.wotlinska@muzhp.pl, tel.: (22) 211 90 28

 

2020-05-06