Kazimierz Wielki

Dzieło zjednoczenia i wzmocnienia państwa polskiego rozpoczęte przez Władysława Łokietka prowadził dalej jego syn i następca, król Kazimierz Wielki.

Królowi udało się uregulować relacje z sąsiadami Polski. Podpisał rozejm z Krzyżakami, niestety mimo wysiłków nie odzyskał Pomorza Gdańskiego.

Najbliższym sojusznikiem Polski było Królestwo Węgier. Przy wsparciu Ludwika Węgierskiego Kazimierz przyłączył do Polski rozległe ziemie na Rusi i przesunął znacznie granice państwa na południowy wschód, powiększając jego terytorium.

A.Lesser, Kazimierz Wielki, polona.pl

 

Król dbał także o rozwój wewnętrzny kraju. Zarządził budowę zamków i murów obronnych dookoła ważniejszych miast. Dzięki korzystnym prawom władca wspierał handel i rzemiosło. W kopalniach w Bochni i w Wieliczce wydobywano bardzo cenną w tamtych czasach sól. Dochody z tych kopalni zasilały królewski skarbiec.

Król zdawał sobie sprawę, że Polska potrzebuje ludzi wykształconych, dlatego w 1364 roku utworzył w Krakowie pierwszą szkołę wyższą – Akademię Krakowską. Z jego woli spisano także obowiązujące zasady prawa i przeprowadzono reformę pieniędzy używanych na terenie Polski.

F.Smuglewicz, Sejm w Wiślicy, polona.pl

 

Władca, niestety, nie pozostawił po sobie następcy tronu. Po jego śmierci w 1370 roku tron Polski zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami objął jego siostrzeniec – Ludwik Węgierski.

Na osobie Kazimierza, który jako jedyny polski władca otrzymał przydomek Wielki, kończy się dynastia Piastów, panująca w Polsce ponad czterysta lat.

 

Czy wiesz, że ...

„Król Kazimierz zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną”. Za czasów Kazimierza założono niemal 100 nowych miast, ufortyfikowano 53 zamki i umocniono 27 murowanych fortyfikacji miejskich. „Za czasów tego króla w lasach, gajach i dąbrowach tyle założono wsi i miast, ile ich bodaj nie powstało kiedy indziej w królestwie polskim” – pisał kronikarz królewski Janko z Czarnkowa.


J.Echaust, Kazimierz nad Wisłą, Pozostałości spichlerzy Kazimierza Wielkiego, polona.pl

2020-04-30