Przemysł II

Pochodził z wielkopolskiej gałęzi dynastii Piastów. Jego ojcem był książę wielkopolski Przemysł I, a matką księżniczka śląska, córka Henryka Pobożnego.

Podobnie jak Henrykowie Śląscy, Przemysł II dążył do zjednoczenia polskich ziem. Bezskutecznie ubiegał się o tron w Krakowie. Udało mu się jednak przyłączyć do Wielkopolski Pomorze Gdańskie. Ten fakt umocnił pozycję księcia. Podjął on decyzję o koronacji, mając nadzieję, że przyjęcie korony polskiej i tytulatury króla Polski ułatwi mu zjednoczenie kraju. Ceremonia odbyła się w 1295 roku w Gnieźnie, dzięki staraniom arcybiskupa Jakuba Świnki, gorącego zwolennika scalenia polskiego państwa.

 

A.Lesser Przemysł II, polona.pl

Wydarzenie to miało bardzo duże znaczenie polityczne. Istotnie wzmacniało pozycję Przemysła wśród książąt piastowskich. Zrodziło mu także wielu przeciwników. Niestety, kilka miesięcy po koronacji Przemysł II zginął z rąk nieznanych sprawców.

A.Lesser, Przemysł II, zamordowanie przez margrabiów brandenburskich w 1296 r., polona.pl

Władca został pochowany w katedrze w Poznaniu.

Czy wiesz, że ...

Przemysł II był pierwszym władcą polskim, który w swej pieczęci używał orła z koroną.