Bolesław II Śmiały

Bolesław II Śmiały imię otrzymał po swoim pradziadku Bolesławie Chrobrym. Tak jak on był dobrym dowódcą wojskowym i często wyruszał na zbrojne wyprawy do sąsiednich krajów.

Podczas panowania Bolesława papież i cesarz toczyli ze sobą spór o władzę nad światem. W tym sporze Bolesław opowiedział się po stronie papieża Grzegorza VII. W 1076 roku za zgodą papieża Bolesław został koronowany na króla Polski w katedrze w Gnieźnie.

A.Lesser, Bolesław II Śmiały, polona.pl

J.Matejko Bolesław Śmiały mały, polona

Niestety, wkrótce po koronacji Bolesław wszedł w konflikt z częścią rycerzy, którzy byli zmęczeni ciągłymi wyprawami wojennymi.

W ten spór włączył się biskup krakowski Stanisław, który – jak twierdził kronikarz biskup Wincenty Kadłubek – upominał króla za zbytnią surowość. Rozgniewany Bolesław skazał biskupa Stanisława na śmierć.

J.Kossak, Bolesław Śmiały, polona.pl

Oburzenie poddanych zmusiło króla do ucieczki na Węgry, gdzie prawdopodobnie wkrótce zmarł.


Czy wiesz, że ...

Bolesław Śmiały nazywany był przez Galla Anonima Szczodrym. Wiąże się z tym następująca legenda: Pewnego razu król zobaczył biednego kleryka odzianego w podarty płaszcz. Chłopiec płakał. Zapytany o przyczynę, opowiedział o chorej matce i biedzie, która nie pozwalała na jej leczenie. Bolesław zdjął z ramion drogocenny płaszcz i kazał sługom zapakować w niego tyle złotych naczyń, ile tam się zmieści, i podarować biedakowi.

 

2020-04-24