Bolesław Chrobry

Był najstarszym synem Mieszka I i księżniczki czeskiej Dobrawy.  Przydomek władcy – Chrobry – oznaczał dawniej kogoś dzielnego, walecznego. Bolesław więc był dobrym dowódcą i podejmował wiele wypraw wojennych.   
 
Na północy państwo polskie graniczyło z ziemią Prusów, którzy byli poganami. Bolesław Chrobry pomógł zorganizować wyprawę biskupa, Wojciecha, na ich tereny, żeby zaszczepić wśród nich wiarę chrześcijańską.  Gdy misjonarz poniósł śmierć męczeńską, Chrobry wykupił jego ciało i kazał pochować w katedrze w Gnieźnie. Wkrótce potem Wojciech został ogłoszony świętym.

Bolesław Chrobry wykupuje ciało św. Wojciecha, fragment Drzwi Gnieźnieńskich, polona.pl   

Bolesław Chrobry wykupuje ciało św. Wojciecha, fragment Drzwi Gnieźnieńskich, polona.pl 
 
1000 roku Bolesław spotkał się w Gnieźnie z cesarzem niemieckim Ottonem III, który przybył tam z pielgrzymką do grobu św. Wojciecha. Podczas Zjazdu Gnieźnieńskiego cesarz ofiarował Bolesławowi cenny dar – włócznię św. Maurycego – i nazwał go „bratem i współpracownikiem cesarskim”.   

Otton III i Bolesław, domena publiczna

Otton III i Bolesław, domena publiczna 
 
Koniec panowania Chrobrego wieńczy bardzo ważne wydarzenie – w 1025 roku Bolesław Chrobry został koronowany na króla Polski.  

Ikonografia  M.Bacciarelli, Bolesław Chrobry, król Polski, polona.pl
 M.Bacciarelli, Bolesław Chrobry, król Polski, polona.pl 
  
 
Czy wiesz, że... 
 
Z najstarszej polskiej kroniki Galla Anonima wiemy, jak wyglądała uczta, którą Bolesław Chrobry podejmował odwiedzającego Polskę cesarza Ottona III. Według kronikarza podczas trzech dni biesiad na stołach pojawiały się coraz kosztowniejsze potrawy i naczynia. Gdy Otton wracał do swego kraju, polski władca podarował mu całą kosztowną zastawę i wiele innych skarbów. A o tym, jak wielkie to były skarby, świadczy okrzyk obdarowanego cesarza: „Na koronę mego cesarstwa! To co widzę większe jest niż wieść głosiła!” – taki przekaz mamy dzięki Kronice Galla Anonima. 

2020-04-22