Mieszko I

Co wiemy o Mieszku, pierwszym chrześcijańskim władcy Polski?

Mieszko żył bardzo dawno, bo ponad tysiąc lat temu. Był księciem, który rządził plemieniem Polan. Nazwa plemienia pochodzi od słowa pole i podkreśla, że jego członkowie zajmowali się  uprawą roli.  Polanie zamieszkiwali tereny Wielkopolski. Najważniejszym grodem było  Gniezno. Dzięki wyprawom wojennym  i zawartym sojuszom, Mieszko powiększył znacznie  swoje państwo i przyłączył do niego ziemie, które zamieszkiwały inne słowiańskie plemiona,  np. Mazowszanie czy Wiślanie (zajmujący teren  Małopolski).

Na początku Mieszko rządził krajem pogańskim, w którym ludzie oddawali cześć różnym słowiańskim  bogom.

W 966 roku Mieszko zdecydował się wraz ze swoim dworem przyjąć chrzest. Ta decyzja miała duży wpływ na losy jego poddanych i państwa, które teraz dołączyło do innych krajów chrześcijańskich w Europie. Mieszko ożenił się z księżniczką czeską Dobrawą, więc właśnie za pośrednictwem Czech dotarła do Polski wiara chrześcijańska.

Głębocki, Wprowadzenie do Polski wiary chrześcijańskiej, polona.pl

Historycy uważają Mieszka za sprawnego polityka, dobrego wodza i utalentowanego władcę. Warto pamiętać, że Mieszko I był księciem, a nie królem Polski.

Koronacja na króla wiązałaby się z pełną niezależnością polskiego państwa i oznaczałaby, że zostaje on władcą z woli samego Boga. Tego zaszczytu dostąpił syn Mieszka - Bolesław  Chrobry, pierwszy koronowany władca Polski.

W. Boratyński, Postrzyżyny Ziemowita (Mieszka I), polona.pl

Czy wiesz, że...

Według legendy przyszły książę urodził się niewidomy. Wzrok odzyskał dopiero w trakcie uczty wyprawionej z okazji obrzędu postrzyżyn w dzień jego siódmych urodzin. Książę Siemomysł uznał ten cud za znak pomyślnego panowania jego syna. Przez wieki uważano, że odzyskanie wzroku było zapowiedzią przyjęcia przez księcia i cały kraj wiary chrześcijańskiej.

W galerii poniżej znajdziecie informacje o dynastii Piastów, kolorowanki oraz mapę Polska Piastów. Dobrej zabawy!

2020-04-15