Formy współpracy z Muzeum Polskim w Rapperswilu

Muzeum Historii Polski uzyskało w 2008 roku dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na trzy projekty związane z koncepcją i przyszłym kształtem oraz nową promocją Muzeum Polskiego w Rapperswilu.
Projekty są realizowane w ścisłej współpracy z Muzeum Polskim i jego dyrektorką, Anną Buchmann. Jest to wkład Muzeum Historii Polski w debatę na temat przyszłości rapperswilskiego Zamku oraz propozycja rozwiązania problemu w formie dialogu polsko-szwajcarskiego.

  • Konferencja międzynarodowa „Konfederacja barska, jej konteksty i tradycje”, 25-27.09.2008
  • Aktualizacja wystawy w Muzeum Polskim w Rapperswilu
  • Film o Muzeum Polskim w Rapperswilu

Konferencja międzynarodowa

Rok 2008 jest dla Muzeum Polskiego w Rapperswilu rokiem jubileuszowym. Symbol Muzeum – Kolumna Barska – od 140 lat świadczy o obecności Polaków w tym miejscu. Dzięki staraniom Władysława hr. Paltera stanęła ona w tym szwajcarskim miasteczku w roku 1868, w stulecie wybuchu Konfederacji Barskiej. Od tej pory kolumna wita wszystkich wchodzących na wzgórze zamkowe napisem „Magna Res Libertas” i jest symbolem wieloletniej walki Polaków o wolność, jak i dobrych związków polsko-szwajcarskich.
W tymże roku obchodzona jest również dwusetlecie urodzin Władysława hr.Platera, fundatora i założyciela Muzeum Polskiego.

Aktualizacja wystawy w Muzeum Polskim w Rapperswilu

W dzisiejszym kształcie i na obecnych warunkach Muzeum Polskie funkcjonuje od 1975 roku. Ostatni raz wystawa była aktualizowana w 1989 roku. Celem projektu „Aktualizacja wystawy w Muzeum Polskim w Rapperswilu” jest przygotowanie koncepcji nowej ekspozycji, która w większym stopniu wykorzysta nowoczesne rozwiązania wystawiennicze, przedstawi osiągnięcia Polski ostatnich 20 lat, jak również uwypukli związki polsko-szwajcarskie. Skutkiem aktualizacji będzie zachęcenie turystów odwiedzających zamek do zwiedzenia wystawy oraz zademonstrowanie zainteresowania przez stronę polską utrzymaniem tej unikatowej placówki.

Film o Muzeum Polskim w Rapperswilu

Niezależnie od prac nad modernizacją wystawy, realizowany jest film dokumentalny, który ukaże dzieje Zamku i związków polsko-szwajcarskich. Jego celem jest przybliżenie Rapperswilu jako kluczowego miejsca w historii Polski (w końcu XIX w. Rapperswil pojmowany był jako kulturowa/symboliczna stolica emigracji) oraz pomnika przyjaźni Polaków i Szwajcarów. Film będzie przeznaczony zarówno do dystrybucji w telewizji (polskiej i szwajcarskiej), jak też w skróconej wersji do emisji w Muzeum w Rapperswilu.
2009-04-08