Polacy i Żydzi - kwestia otwarta

Wydawnictwo „WIĘŹ” zaprasza na dyskusję wokół książki: Polacy i Żydzi - kwestia otwarta

W spotkaniu udział wezmą:

Annamaria Orla-Bukowska - autorka i współredaktorka książki  Instytut Socjologii UJ
Maciej Kozłowski - pełnomocnik ministra spraw zagranicznych ds. stosunków polsko-żydowskich
Robert Kostro - dyrektor Muzeum Historii Polski
Renata Piątkowska - koordynator prac nad wystawą główną Muzeum Historii Żydów Polskich

Prowadzący: Tomasz Wiścicki


Czwartek, 18 czerwca 2009, godz. 18.00
Warszawa, TRAFFIC CLUB, ul. Bracka 25Polacy i Żydzi – Kwestia otwarta to książka unikalna ze względu i na tematykę, i sposób jej ujęcia. Autorzy – głównie z USA, a także Polski i Izraela – uczciwie analizują wzajemne negatywne stereotypy: Polaków na temat Żydów i Żydów na temat Polaków. Przedstawiając skomplikowane i bolesne uwarunkowania historyczne relacji polsko-żydowskich, pokazują też pozytywne zmiany zachodzące w ostatnich latach. Książka, oparta na rzetelnych badaniach, dowodzi, że dialog i przezwyciężanie trudnej przeszłości są możliwe.

2009-06-01