Wyniki XI edycji programu Patriotyzm Jutra

Muzeum Historii Polski już po raz jedenasty przyznało dofinansowania w Programie "Patriotyzm Jutra" wspierającym fundacje, lokalne stowarzyszenia, biblioteki, domy kultury, regionalne muzea z całej Polski - zarówno z dużych miast, jak i małych ośrodków, które realizują projekty z zakresu pielęgnowania i promowania lokalnego dziedzictwa i kultury.


Zespół Sterujący zdecydował o przyznaniu dotacji na realizację 133 projektów. Dotacjami w wysokości od 5 000 do 65 000 zł wsparto realizację różnorodnych działań m.in. warsztatów edukacyjnych, gier planszowych, filmów dokumentalnych, wystaw czy działań aktywizujących społeczności lokalne. Są wśród nich projekty lokalne, obejmujące zasięgiem jedną miejscowość lub gminę, są też i przedsięwzięcia ogólnopolskie.

Projekty w Programie „Patriotyzm Jutra” w 2019 roku oceniane były przez Zespół Sterujący w składzie:

- Anna Piekarska, Zastępca Dyrektora Muzeum (przewodniczący)

- prof. Jolanta Choińska-Mika, Uniwersytet Warszawski

- Anna Czyżewska, Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna

- dr hab. Rafał Wiśniewski, Narodowe Centrum Kultury

- dr Marcin Komosa, Departament Dziedzictwa Kulturowego MKiDN

- dr Paweł Ukielski, Muzeum Powstania Warszawskiego

- prof. Michał Kopczyński, Muzeum Historii Polski, Uniwersytet Warszawski

- dr Joanna Kubicka, Uniwersytet Warszawski

- Adam Hlebowicz, Instytut Pamięci Narodowej

- dr hab. Andrzej Korytko, Polskie Towarzystwo Historyczne

- Dawid Krupej, Bałtycka Fundacja Rozwoju

- dr hab. Paweł Skibiński, Uniwersytet Warszawski.

„Patriotyzm Jutra” to ogólnopolski program grantowy realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Muzeum Historii Polski jest jego operatorem od 2009 roku. Program służy odkrywaniu, dokumentowaniu i upowszechnianiu wiedzy z zakresu historii Polski i wspiera inicjatywy angażujące społeczności w działania poświęcone pielęgnowaniu i promowaniu lokalnego dziedzictwa i kultury.

Wyniki:
1. Lista projektów dofinansowanych z odwołaniami
2. Lista projektów niedofinansowanych
3. Lista projektów odrzuconych z powodów błędów formalnych
 
Kontakt:
Marta Winiarek - marta.winiarek@muzhp.pl, tel.: (22) 211 90 28

Aneta Stawińska - aneta.stawinska@muzhp.pl, tel.: (22) 211 90 72

2019-05-02