Jak upadał komunizm. Rok 1989 w Europie Środkowo-Wschodniej

„Jak upadał komunizm?” to tytułowe pytanie międzynarodowej konferencji, która odbędzie się w Warszawie w dniach 4-5 kwietnia. Historycy, socjologowie i politolodzy z kilkunastu krajów spotkają się w Pałacu Prezydenckim. Trzydzieści lat temu w tym miejscu, wówczas Prezydium Rady Ministrów, miały miejsce inauguracja i zakończenie obrad Okrągłego Stołu.


Pokojowe rozmowy przedstawicieli komunistycznej władzy i reprezentantów opozycji demokratycznej stanowiły ważny punkt odniesienia dla krajów bloku wschodniego. Złożoność procesów, które zapoczątkowały Jesień Narodów, a także różne scenariusze przemian i następujących po nich transformacji ustrojowych sprawiają, że pamięć o tym okresie nie jest jednorodna. Dlatego o fenomenie roku 1989, jego znaczeniu i dzisiejszych interpretacjach warto rozmawiać w gronie międzynarodowym.

W konferencji udział wezmą m.in. współzałożyciel Węgierskiego Forum Demokratycznego prof. Csaba György Kiss, prof. James Mark z Uniwersytetu w Exeter (Wlk. Brytania), prof. Andrzej Paczkowski, prof. Wojciech Roszkowski, działacz opozycji demokratycznej w NRD Wolfgang Templin oraz wieloletni współpracownik Vaclava Havla Michael Žantovský – obecny dyrektor Biblioteki Vaclava Havla.

Jak upadał komunizm. Rok 1989 w Europie Środkowo-Wschodniej (On the downfall of communism. 1989 in Central and Eastern Europe). Międzynarodowa konferencja organizowana w 30. rocznicę obrad Okrągłego Stołu.

4-5 kwietnia 2019 r., Warszawa

Dzień 1 (4 kwietnia, czwartek): Pałac Prezydencki, Krakowskie Przedmieście 48/50, Warszawa (wstęp za zaproszeniami)

Dzień 2 (5 kwietnia, piątek): Pałac Rzeczypospolitej, pl. Krasińskich 3/5, Warszawa (wydarzenie otwarte dla publiczności)

PROGRAM DO POBRANIA PDF

Wydarzenie organizowane jest w ramach cyklu konferencji poświęconych rocznicy upadku komunizmu w Europie pt. 1989 – Changes and Challenges.

W związku z 30. rocznicą przemian demokratycznych, zapoczątkowanych w 1989 roku, Europejska Sieć Pamięć i Solidarność realizuje cykl konferencji poświęconych fenomenowi Jesieni Narodów pt. 1989 – Changes and Challenges, które odbędą się w Polsce, Rumunii, Czechach, w Niemczech, na Słowacji i na Węgrzech. Partnerami cyklu są m.in.: Narodowy Uniwersytet Studiów Politycznych i Administracji Publicznej w Bukareszcie, Czeska Akademia Nauk oraz węgierski Komitet Pamięci Narodowej.

Organizatorzy konferencji: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

We współpracy z: Muzeum Historii Polski, Instytutem Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność, Biblioteką Narodową.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego2019-03-18