Wykonanie kopii konserwatorskiej dokumentu Konfederacji Generalnej Warszawskiej z 1573 r.

2019-01-24