GUSEN: granit i śmierć, pamięć i zapomnienie

Wystawa „Gusen: Granit i śmierć, pamięć i zapomnienie” to najnowsze przedsięwzięcie wystawiennicze zrealizowane przez Muzeum Historii Polski we współpracy z Fundacją Polsko-Niemieckie Pojednanie, ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wystawa przygotowana została w kilku wariantach językowych (wersje: polsko-angielska, niemiecko-angielska i francusko-angielska).

Celem wystawy jest przywrócenie w zbiorowej świadomości pamięci o Gusen, największym niemieckim, nazistowskim obozie systemu KL Mauthausen-Gusen. Cały kompleks Mauthausen-Gusen (utworzony w 1938 r. po aneksji Austrii do Trzeciej Rzeszy) zaklasyfikowany był jako obóz trzeciej kategorii (Stufe III), o najcięższych warunkach, z najmniejszymi szansami na przeżycie. Do końca 1942 r. jego główną funkcją była fizyczna eliminacja tych, których III Rzesza uznała za wrogów bądź niegodnych dalszego życia.

Do chwili wyzwolenia przez armię amerykańską 5 maja 1945 r. do Gusen deportowano łącznie 71 tys. osób 27 narodowości (do całego kompleksu KL Mauthausen-Gusen 190 tys. osób 40 narodowości). Życie w Gusen straciło ponad 35 tys. więźniów (w całym kompleksie ponad 80 tys.), 60 proc. zamordowanych stanowili Polacy. Sami SS-mani nazywali Gusen „obozem zagłady dla polskiej inteligencji”.

Wystawa „Gusen. Granit i śmierć, pamięć i zapomnienie” została przygotowana w ramach szerszego projektu, realizowanego przez Muzeum Historii Polski z inicjatywny Pani Minister Magdaleny Gawin (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego), mającego na celu przywrócenie pamięci o obozie koncentracyjnym KL Gusen jako miejscu martyrologii polskiej inteligencji.

Wystawa prezentowana była:

- w Parlamencie Europejskim w Brukseli (we współpracy z panem Edwardem Czesakiem, Member of European Parliament) w dniach 2-5 maja 2017 r.,
- w Georgen an der Gusen w Austrii (w okolicach dawnego obozu KL Gusen) w dniach 2-27 maja 2017 r.,
- na dziedzińcu Uniwersytetu Wiedeńskiego od 29 maja do 7 lipca 2017 r.,

Instytucje zainteresowane wypożyczeniem wystawy prosimy o kontakt: aleksandra.rodziewicz@muzhp.pl, tel. +48 22 211 90 71
 
2017-05-12