First to fight

Muzeum Historii Polski w Warszawie organizuje wspólnie z Imperial War Museum w Londynie, przy współudziale Filmoteki Narodowej w Warszawie, wyjątkowy przegląd filmowy „Polish Paths to Freedom”.Kadr z filmu Bitwa o Anglię, reż. W. Ronisz. Foto Filmoteka Narodowa


Miejsce pokazów: Imperial War Museum, Londyn
Termin pokazów: 1 września - 12 października

Cele projektu:

    * popularyzacja wiedzy o najnowszej historii naszego kraju za pośrednictwem kina.
    * Odsłonięcie istotnych, a pomijanych lub zapomnianych wydarzeń od czasu II wojny światowej, które miały znaczenie nie tylko dla Polski, ale  całej Europy i świata
    * zapoznanie brytyjskiego odbiorcy z historią Polski i Europy Wschodniej w XX wieku, z najistotniejszymi wydarzeniami, które od wybuchu II wojny światowej prowadziły nasz kraj od hitlerowskiej i stalinowskiej dyktatury do upragnionej wolności i demokracji.

Filmy prezentowane w ramach całego przeglądu (w zamierzeniu druga część Za żelazną kurtyną (Behind the Iron Curtain) oraz trzecia Iskry Nadziei (Sparks of Hope),  planowane na 2008 rok), opowiadają o dramatycznym okresie w historii Polski, który zaczął się od ataku Hitlera na Polskę we wrześniu 1939 roku, i który zamiast skończyć się wraz kapitulacją Niemiec w 1945 r. – trwał bez przerwy aż do 1989 roku.

Planowana druga część przeglądu – Za żelazną kurtyną, będzie prezentować filmy oddające atmosferę życia w Polsce pod sowiecką okupacją już po zakończeniu II wojny światowej, a trzecia i ostatnia Iskry nadziei  w zamierzeniu stanowi próbę odtworzenia kolejnych etapów w wyzwalaniu się polskiego społeczeństwa z więzów komunistycznej dyktatury, od śmierci Stalina, czyli tzw. „odwilży” do końca lat 80. XX wieku.Przegląd filmów First to Fight odbywać się będzie od 1. września do 12. października 2007 r. w muzealnym kinie Imperial War Museum w Londynie. Seanse mają charakter ściśle edukacyjny, a festiwal jest adresowany do wszystkich odwiedzających brytyjską placówkę.


oficjalny1cz_web.jpgIWM_web.jpglogo_filmoteka.jpg
Inrmację wprowadził: Piotr Wasiak 2009-05-19

Informację zmodyfikował: Wojciech Andrzej Szydłowski 2009-08-17

2009-05-19