Jan Paweł II. Źródła

„Jan Paweł II. Źródła” to tytuł wystawy przygotowanej przez Muzeum Historii Polski i Centrum Myśli Jana Pawła II z okazji Światowych Dni Młodzieży. Ekspozycję można było oglądać od 20 lipca do 15 sierpnia na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Wystawa została objęta honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.


Celem wystawy było upamiętnienie 1050. rocznicy chrztu Polski, pokazanie intelektualnego oraz duchowego doświadczenia XX wieku, jak również promowanie historii Polski wśród osób, którzy pojawili się na Światowych Dniach Młodzieży.

Ekspozycja prezentowana była od 20 lipca do 15 sierpnia br. (w godz. 10-22) w specjalnie zaaranżowanym pawilonie, którego projekt powstał w pracowni Nizio Design International. Pawilon powstał przy Krakowskim Przedmieściu 66 przed Biblioteką Rolniczą w Warszawie.

Strukturę ekspozycji stanowiły cztery bramy i sześć przestrzeni, przez które prowadziła droga zwiedzania. Słowa Jana Pawła II prowadziły przez przestrzenie wystawy, komentowały i wyjaśniały polską historię. Jego refleksje i komentarze umieszczone zostały na specjalnych panelach w kolejnych przestrzeniach ekspozycji dedykowanych ceremonii chrztu Polski, świętym w dziejach Polski, św. Faustynie, św. Maksymilianowi Kolbe i bł. ks. Jerzemu Popiełuszce.

Ład oraz chronologię narracji wprowadzały wybrane daty i miejsca, ważne dla historii Polski. Linię czasu zapoczątkowała data chrztu Mieszka w 966 r., a kończyła Solidarność i brama lednicka, oznaczająca wejście w trzecie tysiąclecie symbolicznie dokonane przez Jana Pawła II.

Wystawa „Jan Paweł II. Źródła” z uwagi na swój plenerowy charakter nie była wypełniona tradycyjnymi eksponatami. Materiały, na bazie których wykreowana została ekspozycja, pochodziły m.in. ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, Biblioteki Narodowej, Archiwum Głównego Akt Dawnych.

Ekspozycja udostępniona jest odwiedzającym nieodpłatnie.

* * *

Organizatorzy wystawy: Muzeum Historii Polski w Warszawie i Centrum Myśli Jana Pawła II.

Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Wystawa jest dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Patroni medialni: Telewizja Polska, Polskie Radio, Polska Agencja Prasowa, „Rzeczpospolita”, tygodnik „Gość Niedzielny”, portal historyczny dzieje.pl.

Koncepcja scenariusza wystawy: dr Dariusz Karłowicz.

Współpraca przy koncepcji wystawy: Robert Kostro, Małgorzata Żaryn.

Scenariusz wystawy: Łukasz Ofiara, Gabriela Sierocińska-Dec, dr hab. Paweł Skibiński (konsultacje).

Zespół kuratorski: Łukasz Ofiara, Gabriela Sierocińska-Dec, Beata Wolszczak.

Koncepcja plastyczna wystawy, projekt wykonawczy, realizacja i montaż: Nizio Design International, Mirosław Nizio.

Powierzchnia wystawiennicza: ok. 300 m².