Powiedzieli o MHP

„Wielkie znaczenie dla zbiorowej pamięci ma np. Muzeum Powstania Warszawskiego, ale to tylko jeden punkt, głównie w historii Warszawy, a Polski w mniejszym stopniu. Musimy mieć Muzeum Historii Polski, które pokaże bardzo trudną drogę dziejową kraju i pokaże, jak na tle tych trudności Polska wygląda w Europie.”


Prof. Władysław Bartoszewski, przewodniczący Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

„O międzynarodowej roli Muzeum Historii Polski myślimy nie w kategoriach sporu, lecz uczestnictwa w tworzeniu europejskiego bogactwa kulturowego. […] To, co chcemy opowiedzieć o swoich dziejach, stanowi doświadczenie ważne z punktu widzenia integracji europejskiej. Wskazujemy więc doświadczenie wolności urzeczywistnianej w tolerancyjnej I Rzeczypospolitej i bronionej w okresie dyktatur. To polskie doświadczenie solidarności stanowi kategorię kluczową dla przyszłości Europy, a zatem dla współpracy politycznej pomiędzy jej narodami, przezwyciężenia nacjonalizmów i egoizmów państwowych oraz rozwiązywania problemów społecznych. Chcemy również poznawać cudze doświadczenia, dlatego bardzo ważna jest współpraca z placówkami zagranicznymi.”

Kazimierz Michał Ujazdowski, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP

„Obraz przeszłości, jakie powinno ukazywać takie Muzeum, musi się sprzeciwiać wszelkiej mistyfikacji i doktrynerstwu, tak apologetyce, jak i jednostronnej krytyce.”

Prof. Anna Sucheni-Grabowska, historyk

„Odwiedzający nasze nowe muzeum musi w nim przeżyć coś niezwykłego, coś, czego się nie spodziewał. To spowoduje, że opowiedziana historia zapadnie głęboko w jego świadomość i pomoże dzięki temu spotkaniu z historią zrozumieć sens współczesnego życia oraz świat, który go otacza.”

2009-04-07 test.