Droga do Indii. Polskie osiedla w Balachadi i Valivade 1942-1948

„Droga do Indii. Polskie osiedla w Balachadi i Valivade 1942-1948” (wersja angielska: „Passage to India. The Wartime Odyssey of Polish Children and the Good Maharaja”) to tytuł wystawy planszowej przygotowanej przez Muzeum Historii Polski we współpracy ze Stałym Przedstawicielstwem RP przy NZ w Nowym Jorku. Ekspozycję będzie można oglądać w siedzibie ONZ od 22 do 29 kwietnia 2016 r.

Ekspozycja składająca się z 23 plansz przedstawia losy polskiej ludności cywilnej ewakuowanej w 1942 roku do Iranu z ZSRS wraz z Armią Andersa. Spośród ponad 40 tysięcy cywilów, około 6 tysięcy znalazło schronienie w Indiach, gdzie powstały dwa stałe osiedla – w Balachadi i Valivade.

Wystawa opowiada historię powstania polskich osiedli i pokazuje najważniejsze aspekty życia w ośrodkach – szkołę, harcerstwo, działalność kulturalną. Ekspozycja ukazuje również temat relacji polsko-hinduskich. W czasie sześcioletniego pobytu w Indiach polscy uchodźcy mieli okazję do różnych kontaktów z hinduską społecznością: zarówno tych oficjalnych z lokalnymi władcami, wojskowymi czy urzędnikami, jak i codziennych spotkań z osobami pracującymi w osiedlach.

Na wystawie zaprezentowano liczne zdjęcia z codziennego życia w osiedlach, mapy oraz różne dokumenty, jak np. z okresu zesłania w ZSRS (kołchozowa książeczka pracy, żołnierski bilet kolejowy, paszport), „Książeczka uchodźcy” wydawana dla mieszkańców osiedli przez delegaturę Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej w Bombaju, palemka wielkanocna z pawim piórem, robiona przez chłopca z osiedla w Balachadi, czy wpisy hinduskich skautów do pamiętnika polskiej harcerki z okazji wspólnego świętowania niepodległości Indii.

Uroczyste otwarcie wystawy odbędzie się w siedzibie ONZ w Nowym Jorku 22 kwietnia. Udział w nim wezmą między innymi Premier RP Beata Szydło, Zastępca Sekretarza Generalnego NZ ds. Komunikacji i Publicznej Informacji Cristina Gallach, Minister ds. Środowiska, Lasów i Zmian Klimatu Indii Shri Prakash Javadekar, Stały Przedstawiciel RP przy ONZ Ambasador Bogusław Winid, Stały Przedstawiciel Indii przy ONZ Ambasador Syed Akbaruddin oraz dyrektor Muzeum Historii Polski Robert Kostro. 

 

Organizator: Muzeum Historii Polski
Scenariusz: Ewa Wójcicka (Muzeum Historii Polski)
Konsultacje merytoryczne: prof. Janusz Wróbel
Współpraca: Wiesław Stypuła (osiedle Balachadi), Teresa Glazer, Danuta Pniewska (osiedle Valivade)

 

Fotografia w tle: Redaktor „Polaka w Indiach” Michał Chmielowiec (stoi w centrum) z zespołem artystycznym osiedla Valivade w strojach z przedstawienia „Bajka Wschodnia”, sztuki napisanej przez Alicję Kisielnicką, mieszkankę osiedla i pracownika referatu kulturalno-oświatowego, Valivade, 1943 (fot. ze zbiorów Koła Polaków z Indii 1942-1948).

2016-04-21