Katalog "Ziemia obiecana. Miasto i nowoczesność"

Katalog towarzyszący wystawie „Ziemia obiecana. Miasto i nowoczesność” prezentuje proces kształtowania się nowoczesnego miasta na ziemiach polskich pod zaborami.

Opublikowano w nim artykuły naukowe specjalistów od poszczególnych zagadnień związanych z historią polskich miast, w tym o przemianach demograficznych, urbanistyce i architekturze, higienie, narodzinach kultury konsumpcyjnej i masowej (reklamie i prasie).

Katalog zawiera bogatą ikonografię oraz fotografie artefaktów z epoki pochodzących ze zbiorów muzeów i z kolekcji prywatnych. Wśród nich są m.in. bicykl, telefon Ericssona, aparat fotograficzny Kodaka i telegraf, secesyjną kasę sklepową, plakaty i reklamy prasowe oraz archiwalne pocztówki.

redakcja: Michał Kopczyński
wydawcy: Muzeum Historii Polski
rok wydania: 2015
ISBN 978-83-65248-02-2

 

Spis treści:

Wstęp / Preface | Robert Kostro
 
Podziękowania / Acknowledgements
 
Konteksty / Contexts
 
Czym jest miasto? / What is the Gist of a City? | Henryk Samsonowicz, Michał Kopczyński
 
Miasto i nowoczesność / The City and Modernity | Tomasz Kizwalter
 
Miasto i technika / The City and Technology | Bolesław Orłowski
 
Miasto i higiena / The City and Hygiene | Magdalena Gawin
 
Narodziny konsumenta / The Birth of a Modern Consumer | Agnieszka Janiak-Jasińska
 
Wielkomiejska kultura popularna / Urban Popular Culture | Grażyna Szelągowska
 
Miasto symboli. Poznań w epoce zaborów / Urban Memory Places: the Case of Poznań | Igor Kąkolewski
 
Od szabli i kosy do bomby i powielacza / From the Sabre and the Scythe to the Bomb and the Duplicator | Jarosław Czubaty
 
Miasto i życie zbiorowe / The City and the Public Life at the turn of the centuries | Jolanta Sikorska-Kulesza
 
Wystawa / Exhibition
 
Największa rewolucja w dziejach cywilizacji / The greatest revolution in the history of civilization
 
Fizjonomia miasta / The Physiognomy of a city
 
Miasto i technika / The City and Technology
 
Narodziny konsumenta / The Birth of a Modern Consumer
 
Wielkomiejska kultura popularna / Urban Popular Culture
 
Miasto symboli / Urban memory places
 
Miasto buntu / The city of revolt

 

Katalog do nabycia w sklepie internetowym.

2015-10-13