Konferencja Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich poza Krajem w Rapperswil

W dniach 2-6 września 2015 roku w Rapperswil odbywać się będzie XXXVII Stała Konferencja Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich poza Krajem, w której udział wezmą przedstawiciele świata kultury i nauki. Współorganizatorem wydarzenia jest Muzeum Historii Polski.


Instytucją goszczącą w 2015 r. jest Muzeum Polskie w Rapperswilu. Tematem sesji jest mecenat artystyczny i finansowy polskich instytucji kulturalnych poza granicami Polski. Celem jest upamiętnienie wybitnych mecenasów i fundatorów związanych z dziedzictwem narodowym poza Polską oraz stworzenie bazy danych osób, które przyczyniły się do powstania, utrzymania, wzbogacenia zbiorów instytucji kulturalnych polskiej Emigracji.

Przypadająca w roku 2015 siedemdziesiąta rocznica zakończenia II wojny światowej stwarza okazję do przypomnienia genezy polskich instytucji emigracyjnych i form finansowania. Nowa sytuacja polityczna po 1945 roku zmusiła Polaków do pozostania na obczyźnie, zbudowania od podstaw, bądź wsparcia istniejących, polskich instytucji kulturalnych w nowych krajach zamieszkania. Instytucje te, poza wzbogaceniem duchowego życia polskiej diaspory, ratowały polskie księgozbiory, dzieła sztuki, dokumenty rozproszone po wielu krajach w czasie II wojny światowej.

Końcowym efektem XXXVII konferencji ma być wymiana wiedzy i bibliografii, które pozwolą utworzyć bazę danych fundatorów i mecenasów instytucji emigracyjnych.

Program konferencji obejmuje również część artystyczną: koncert w wykonaniu polskich muzyków, realizację wystawy rzeźby Beaty Czapskiej oraz wystawy poświęconej pamięci internowanych Polaków w Szwajcarii, a także zwiedzanie Muzeum Napoleona w Pałacu Arenenberg w Salenstein (kanton Turgowia).

Konferencja skierowana jest do badaczy historii i życia kulturalnego polskiej Emigracji, archiwistów, bibliotekarzy w Polsce i za granicą, jak również do Polonii i wszystkich zainteresowanych tematyką.

Stała Konferencja Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie działa nieprzerwanie od 36 lat i skupia najważniejsze instytucje kulturalne polskiej Emigracji. Stawia sobie za cel umacnianie współpracy między instytucjami członkowskimi, wymianę doświadczeń, pomoc w zbieraniu poloników, wspólną akcję informacyjną i wzajemne przedstawianie dorobku instytucji członkowskich. Przez wiele lat coroczne spotkania przedstawicieli muzeów, bibliotek i archiwów na Zachodzie dokumentowały działalność kulturalną instytucji emigracyjnych.

Muzeum Historii Polski – współorganizator konferencji - wspiera działania środowiska polonijnego i instytucji zaangażowanych w ochronę polskiego dziedzictwa kulturowego poza granicami kraju. Będąc instytucją prężnie działającą w Polsce i poza jej granicami, z doświadczeniem organizacyjnym popartym szeregiem zrealizowanych projektów przy współpracy z partnerami krajowymi i zagranicznymi, gwarantuje stabilność działania i realizację podjętych celów merytorycznych.

Program konferencji dostępny jest tutaj (LINK).

Zadanie dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu „Dziedzictwo kulturowe. Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą”.

 

2015-08-31