Razem o wolność. Sojusz polsko-ukraiński 1920 r. - teka edukacyjna

Teka edukacyjna "Razem o wolność. Sojusz polsko-ukraiński" to materiały dotyczące stosunków polsko-ukraińskich od końca XIX wieku do 1921 roku, przeznaczone dla nauczycieli aby uatrakcyjnić pracę z uczniami w czasie lekcji.


W skład teki edukacyjnej wchodzą następujące rodziały: biogramy, dokumenty, odezwy i przemówienia, wspomnienia i propozycje analizy źródeł. Dodatkowo zostały dołączone karty edukacyjne z mapami i źródłami ikonograficznymi. Materiały są dostępne w wersji polko-ukraińskiej.

Możliwość bezpłatnego otrzymania materiałów w Muzeum Historii Polski.

Muzeum Historii Polski
ul. Senatorska 35
00-099 Warszawa
tel. 22 211 90 02
fax. 22 211 90 33
NIP: 701-00-15-596

SEKRETARIAT:
info@muzhp.pl