Jan Karski i jego czasy - pakiet edukacyjny na CD

„Jan Karski i jego czasy” to tytuł internetowego pakietu edukacyjnego stworzonego przez Muzeum Historii Polski.


Materiał, którego podstawą jest życiorys emisariusza pokazuje szeroki kontekst jego działalności. Zawarte w pakiecie materiały dotyczą m.in. tematyki okupacji niemieckiej w Polsce, Polskiego Państwa Podziemnego i sytuacji ludności żydowskiej. W skład pakietu wchodzą także propozycje scenariuszy lekcji historii, języka polskiego, etyki, czy godziny wychowawczej. Jego niewątpliwym atutem jest możliwość wykorzystywania materiałów na wielu dziedzinach szeroko pojętej edukacji humanistycznej. Tak przygotowany materiał wpisuje się w założenia nowej podstawy programowej, jak i podstawy dla uczniów polskich uczących się za granicą.

Pakiet odwołuje się do metody case study - na „wielką” historię patrzymy przez los jednostki i za jego pomocą pokazujemy najważniejsze aspekty rzeczywistości, w której żył i działał Jan Karski. Wieloaspektowość przygotowanego pakietu pozwoli na jego realizację metodą projektu.

Pakiet znajduje się na stronie www.karski.muzhp.pl 

Możliwość bezpłatnego otrzymania materiałów w Muzeum Historii Polski.

Muzeum Historii Polski
ul. Senatorska 35
00-099 Warszawa
tel. 22 211 90 02
fax. 22 211 90 33
NIP: 701-00-15-596

SEKRETARIAT:
info@muzhp.pl