Od Horodła do Horodła (1413-2013). Unia horodelska – dzieje i pamięć – katalog wystawy

Unie polsko-litewskie to jedno z najbardziej doniosłych doświadczeń historycznych Polski. Unia horodelska w 1413 roku była ważnym etapem w procesie prowadzącym do stworzenia Rzeczypospolitej Obojga Narodów w 1569 roku.


To ona utrwalała związek dynastyczny, przenosiła z Korony na Litwę szereg rozwiązań ustrojowych, przyczyniając się do integracji obu państw. To ona tworzyła związki pomiędzy rodami polskimi i litewskimi. Ufundowany na obopólnym interesie związek dwóch państw i narodów stał u podstaw potężnego organizmu politycznego organizującego znaczną część życia politycznego, kulturalnego i gospodarczego Europy Środkowej i Wschodniej. Unie polsko-litewskie stworzyły atrakcyjny model
ustrojowy i cywilizacyjny. (ze wstępu)

autorzy: Andrzej Urbański, Robert Kostro, Maria Koczerska, Igor Kąkolewski, Karol Mazur, Robert Frost, Jolanta Sikorska-Kulesza, Alvydas Nikžentaitis, Natalia Biłous, Kazimierz Wóycicki
redakcja: Igor Kąkolewski, Piotr Kondraciuk, Michał Kopczyński
wydawca: Muzeum Zamojskie, Muzeum Historii Polski
rok wydania: 2013


ISBN: 978-83-60893-44-9