Historia społeczna późnego średniowiecza

Materiały z konferencji, która odbyła się w dniach 5-6 grudnia 2008 r. w Warszawie.


Niniejsza książka to nowe spojrzenie na najważniejsze aspekty społeczeństwa średniowiecznej Polski zaprezentowane przez badaczy z całej Polski oraz Litwy i Niemiec. Jest próbą odpowiedzi z jednej strony na pytanie o kształt struktur społecznych, a z drugiej o kierunki w jakich powinny pójść dalsze badania. Zwrócenie uwagi na sposób przekazu zarówno oralnego, jak też pisarskiego w połączeniu z badaniami genealogicznymi pozwala na próbę odpowiedzi o metody i sposoby poznania przeszłości.

pod red. Sławomira Gawlasa i Michała T. Szczepańskiego
Warszawa 2011
ss. 404

ISBN 978-83-7181-715-1