Piłsudski jakim Go znałem

Piłsudski jakim Go znałem to tytuł nowego wydania publikacji bliskiego współpracownika Józefa Piłsudskiego, Leona Wasilewskiego, która po raz pierwszy ukazała się w 1935 r.


Edycja przygotowana i opracowana przez Muzeum Historii Polski została wzbogacona o nowy wstęp oraz bogate przypisy. Aby ułatwić lekturę, zastosowana została współczesna ortografia.

Książka jest pierwszą z serii „100-lecie niepodległości. Wspomnienia i pamiętniki” opracowanej przez Muzeum Historii Polski, a której pomysłodawcą jest prof. dr hab. Andrzej Friszke, członek Rady Muzeum i wybitny historyk dziejów Polski XX wieku. Celem serii wydawniczej jest uczczenie pamięci zasłużonych budowniczych Polski niepodległej w 1918 r.

Seria to zbiór kilkunastu niepublikowanych lub dawno nie wznawianych pamiętników i dzienników czołowych postaci polskiego życia publicznego. Pokaże kulisy życia politycznego i intelektualnego II Rzeczypospolitej, ale także czasów pierwszej i drugiej wojny światowej.

Dzięki przystępnemu opracowaniu te ważne źródła historyczne będą służyć zarówno badaczom historii, jak i szerszemu gronu czytelników.

Partnerem medialnym serii jest Oficyna Wydawnicza "Mówią Wieki".
Autor: Leon Wasilewski
Wydawnictwo: Muzeum Historii Polski, Maj 2013
ISBN: 978-83-60642-89-4
Liczba stron: 272
Wymiary: 125 x 195 mm

Cena: 35 zł (w tym 5% VAT) + koszt wysyłki

Książka jest nieodpłatnie udostępniona w Internecie: http://ngoteka.pl/handle/item/219 
________________________________________
Leon Wasilewski (1870-1936) – polityk PPS, bliski współpracownik Józefa Piłsudskiego, znawca polskiej polityki wschodniej i jej współtwórca. Opowiadał się za federacją z Litwą i Białorusią oraz sojuszem z Ukrainą. Redaktor pism socjalistycznych „Przedświt” i „Robotnik”. Po rozłamie w PPS należał do PPS Frakcji Rewolucyjnej Piłsudskiego. W czasie I wojny światowej działał w Naczelnym Komitecie Narodowym i POW. W 1918 r. minister spraw zagranicznych w rządzie Moraczewskiego, później delegat Naczelnika Państwa na konferencję wersalską i uczestnik rozmów pokojowych po wojnie polsko-bolszewickiej. Przewodniczył komisji ustalającej granicę wschodnią. W II RP kierował Instytutem Badania Najnowszej Historii Polski oraz Instytutem Badań Spraw Narodowościowych, wydawał pisma Piłsudskiego.