Historie Polski w XIX wieku - Tom 4

Czwarty tom nie domyka „Historii Polski w wieku XIX”, lecz ma otwierać nowe dyskusje nad tymi historiami, nad ich znaczeniem w wielu istotnych, rzadko dotąd wydobywanych kontekstach.


Najlepsi w skali światowej specjaliści zapraszają tutaj do refleksji nad miejscem i rolą dziejów Polski XIX stulecia w historii Żydów (Theodore Weeks), w rozwoju nowych „projektów narodowych” Ukrainy, Białorusi i Litwy (Rimantas Miknys), w kontekście przemian Europy Środkowej czy „habsburskiej” (Maciej Janowski). Radosław Żurawski vel Grajewski odczytuje na nowo sensy polskich emigracji, a Bolesław Orłowski odkrywa — po raz pierwszy w syntezach naszej historii tak obszernie — wkład polskiej myśli technicznej w cywilizację wieku pary i elektryczności. Anna Barańska daje pionierską interpretację duchowej i instytucjonalnej funkcji Kościoła katolickiego w historii Polski pod zaborami. Tak, razem z poprzednimi trzema tomami naszej serii, odsłaniają się, mam nadzieję, nowe horyzonty rozmowy o polskiej przeszłości, o doświadczeniu życia bez własnego państwa, o wieku wielkiej zmiany — o długim XIX stuleciu.
Bardzo do tej rozmowy zachęcam.

Prof. Andrzej Nowak (pomysłodawca i redaktor serii „Historie Polski w XIX wieku”)

Cena 80,00 zł (w tym 5% VAT) + koszt wysyłki (lub bezpłatny odbiór w biurze MHP)
 
ISBN: 978-83-7181-884-4
 
Wydawnictwo DiG oraz Muzeum Historii Polski w Warszawie
Publikacja dofinansowana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Rok wydania: 2015
Liczba stron: 604
Oprawa: twarda
Format: B5
 
Recenzenci: dr hab. Henryk Głębocki (UJ), dr hab. Mirosław Filipowicz (prof. KUL)
Redakcja: Violetta Urbaniak
Opracowanie graficzne i projekt okładki: Wioletta Szebesta

Polecamy także:
Tom 1: T. Epsztein, M. Gawin, B. Dopart, Kominy, ludzie i obłoki: modernizacja i kultura
Tom 2: M. Karpińska, S. Wiech, T. Gąsowski, G. Kucharczyk, Historie polityczne, cz. 1
Tom 3: S. Wiech, T. Gąsowski, Historie polityczne, cz. 2
 

Historie Polski w XIX wieku - Tom 4
pod redakcją Andrzeja Nowaka
Anna Barańska, Theodore R. Weeks, Radosław Paweł Żurawski vel Grajewski, Bolesław Orłowski, Rimantas Miknys, Maciej Janowski.

Spis treści:

Kościół i przemiany religijności w historii Polski XIX wieku / Anna Barańska 7
Organizacja, struktury, stosunki państwo–Kościół 8
Kościół a sprawa polska  23
Religijność 35
Bibliografia (wybór) 59

Jews on the Polish Lands and Polish-Jewish Relations 1795–1914 / Theodore R. Weeks 63
Jews in Poland and the European Context: the Beginnings of Emancipation and the “Jewish Question” 64
Demography, Economy, Politics 67
Jewish Culture and Politics 80
Poles and Jews  89
Conclusions 110
Selected Bibliography: Jews on the Polish Lands 1795–1914 112

Polskie emigracje 1831–1918 / Radosław Paweł Żurawski vel Grajewski 115
Część I. Emigracja polityczna 119
Część II. Emigracja zarobkowa, środowiska akademickie i bohema artystyczna 229
Bibliografia (wybór) 272

Polski wkład w technikę i nauki techniczne / Bolesław Orłowski 277
Bibliografia 376

Polski projekt narodowy w kontekście „budzących się” narodów dawnej Rzeczypospolitej (na ziemiach dzisiejszej Litwy, Białorusi i Ukrainy) / Rimantas Miknys 381
Ogólna charakterystyka polskiego ruchu narodowego w XIX wieku 383
Polski projekt narodowy w kontekście „budzących się” narodów dawnej Rzeczypospolitej (na ziemiach dzisiejszej Litwy, Białorusi i Ukrainy) 396
Bibliografia 480

Polska dziewiętnastowieczna w Europie Środkowej: wyjątkowa czy typowa? / Maciej Janowski 487
Bibliografia 532

Indeks osób (obejmujący tomy 1-4) 535