Muzeum Historii Polski otworzyło wystawę „Odwaga i pojednanie” w Sejmie RP

Z udziałem wicemarszałek Sejmu RP Elżbiety Radziszewskiej, poseł na Sejm RP Teresy Świło oraz ambasadora Niemiec Rolfa Nikla otwarta została dziś w Sejmie wystawa czasowa „Odwaga i pojednanie” przygotowana przez Muzeum Historii Polski. Elementem ekspozycji jest oryginał słynnego listu – orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich, zwanego „Przebaczamy i prosimy o przebaczenie”.


„Ta wystawa jest fantastyczna. Opowiada o drodze, która doprowadziła nas do tego, że dzisiaj między nami i Niemcami pojednanie, słowo-klucz, jest wypełnione treścią, (...) treścią wzajemnych stosunków pomiędzy ludźmi. To pojednanie ma wymiar ludzki” - powiedziała Radziszewska. Podkreśliła, że list biskupów – prezentowany po raz pierwszy w Polsce dzięki Muzeum Historii Polski – był „kamieniem węgielnym tej drogi”.

„Doprowadził nas do tego, że ponad 25 lat temu Helmut Kohl i Tadeusz Mazowiecki na mszy w Krzyżowej wyrazili to, co już dawno myśleli ludzie: jesteśmy sąsiadami, chcemy być dobrymi sąsiadami i w życie wprowadzamy to, co mówili ci, dla których Chrystus był drogą. My wybaczamy, ale prosimy też o wybaczenie” - powiedziała wicemarszałek Sejmu.

Dyrektor Muzeum Historii Polski Robert Kostro podkreślił, że „proces pojednania nie jest tylko sentymentalnym aktem”. „To jest bardzo trudny proces, złożona droga, w której mieliśmy do czynienia nie tylko z dialogiem polsko-niemieckim, ale również polsko-polskim, niemiecko-niemieckim” – mówił.

„Warto przypomnieć, że list biskupów z 1965 r. spotkał się z wściekłą reakcją władz komunistycznych, bo to godziło w fundament zależności Polski od Związku Sowieckiego w tamtym czasie” – powiedział Kostro.

Orędzie biskupów polskich do biskupów niemieckich z 1965 r. podpisało 34 polskich biskupów, wśród nich kardynał Stefan Wyszyński i biskup Karol Wojtyła. Autorem tekstu i inicjatorem listu był arcybiskup wrocławski Bolesław Kominek. Niemieckim biskupom list został wręczony 18 listopada 1965 r. podczas Soboru Watykańskiego II.

List ten był pierwszą historyczną inicjatywą zmierzającą do pojednania i ułożenia w oparciu o uznanie prawdy i wybaczenie stosunków między Polakami i Niemcami po II wojnie światowej. Inicjatywa polskich duchownych spotkała się ze zdecydowaną krytyką władz komunistycznych. Władze nazwały list zdradą narodową, m.in. organizowały propagandowe wiece, na których potępiano polskich biskupów.

Wystawę „Odwaga i pojednanie”, w ramach której prezentowany jest list biskupów, oparto na treściach ekspozycji plenerowej otwartej przez Muzeum Historii Polski z okazji 25. rocznicy Mszy Pojednania w Krzyżowej k. Świdnicy.  W uroczystości w listopadzie 2014 roku wzięły udział premier Ewę Kopacz i kanclerz Niemiec Angela Merkel. Stałą wystawę plenerową „Odwaga i pojednanie” można oglądać w godzinach 9:00 – 18:00 (kwiecień–październik) oraz 9:00 – 15:00 (listopad – marzec). Więcej informacji na stronie: www.odwagaipojednanie.pl.

Wystawiana do 26 czerwca w budynku Sejmu ekspozycja w jesieni prezentowana będzie w Bundestagu.

Pełna treść wystąpienia dyrektora Muzeum Historii Polski Roberta Kostro w załączniku.

Pełna treść Listu biskupów polskich do biskupów niemieckich w załączniku.

 

2015-06-23