Zobacz oryginał Listu biskupów polskich do niemieckich oraz wystawę „Odwaga i pojednanie” w Sejmie RP

Z okazji tegorocznej 50. rocznicy jego wystosowania, po raz pierwszy w Polsce można będzie zobaczyć oryginał słynnego listu – Orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich, zwanego „Przebaczamy i prosimy o przebaczenie”. List wystawiony będzie w gmachu Sejmu od 23 do 26 czerwca br. na wystawie czasowej „Odwaga i pojednanie” przygotowanej przez Muzeum Historii Polski. Wstęp wolny w piątek 26 czerwca br.


W 1965 r. biskupi polscy skierowali list do biskupów niemieckich, mówiący o konieczności pojednania. Orędzie podpisane zostało przez 34 polskich biskupów, m.in. kardynała Stefana Wyszyńskiego i biskupa Karola Wojtyłę. Autorem tekstu i inicjatorem listu był arcybiskup wrocławski Bolesław Kominek. List wręczony został biskupom niemieckim 18 listopada 1965 r. podczas Soboru Watykańskiego II. Muzeum Historii Polski wypożyczyło archiwalny dokument z Historycznego Archiwum Arcybiskupstwa Kolonii.

Najbardziej znane zdanie z listu – „udzielamy przebaczenia i prosimy o nie” – stało się przedmiotem ataku komunistycznej propagandy w Polsce za rzekomą zdradę interesów narodowych. Pojednawcza treść listu była sprzeczna z oficjalną komunistyczną propagandą, podkreślającą zagrożenie, jakim dla Polski miały być Niemcy Zachodnie.

List biskupów zostanie zaprezentowany w ramach wystawy czasowej „Odwaga i pojednanie”, przygotowanej dla polskiego Sejmu i niemieckiego Bundestagu z okazji 50-lecia Orędzia. Program wystawy oparty jest na treściach ekspozycji plenerowej przygotowanej przez Muzeum Historii Polski z okazji 25. rocznicy Mszy Pojednania w Krzyżowej koło Świdnicy. Została ona uroczyście otwarta w listopadzie 2014 r. przez Premier Ewę Kopacz oraz Kanclerz Angelę Merkel.

Obie wersje wystawy zostały zrealizowane we współpracy z Fundacją „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Partnerem wystawy planszowej jest Deutsche Polen-Institut w Darmstadt.

Otwarte zwiedzanie wystawy „Odwaga i pojednanie” będzie miało miejsce w najbliższy piątek, 26 czerwca, w godzinach 9.00-16.00. Wstęp dla grup oraz osób indywidualnych jest możliwy po uprzednim zgłoszeniu.

Wejścia na wystawę odbywać się będą co godzinę, od 9.00 do 16.00, o każdej pełnej godzinie (łącznie osiem wejść, maksymalna liczba osób w jednej grupie: 50).

Zgłoszenia drogą mailową przyjmowane są na adres rsvp@muzhp.pl do czwartku, 25 czerwca, do godz. 15.00. W zgłoszeniu prosimy podać imię i nazwisko, nr PESEL, telefon kontaktowy oraz preferowaną godzinę zwiedzania.

Wystawa „Odwaga i pojednanie”, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (hol główny, I piętro), ul. Wiejska 4/6/8, Warszawa.

Więcej o wystawie plenerowej „Odwaga i pojednanie” i postaciach zaangażowanych w polsko-niemieckie pojednanie dowiedzieć się można na stronie odwagaipojednanie.pl.

 

Pełna treść Listu biskupów polskich do biskupów niemieckich w załączniku.

 

 

2015-06-23