Znamy wyniki konkursu "Bohaterowie drugiego planu"

Zakończył się I etap ogólnopolskiego konkursu filmowo-historycznego „Bohaterowie drugiego planu” dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Pośród zwycięzców znalazły się zespoły z całego kraju, które podjęły się odnalezienia w swojej społeczności lokalnej i opisania losów bohaterów drugiego planu działających w latach 1944-1989. Młodzi ludzie zmierzyli się z trudnym materiałem i na podstawie źródeł historycznych stworzyli prace, które pokazują szerokiej publiczności osoby wspierające działalność niepodległościową i opozycyjną.


Organizatorami konkursu są Muzeum Historii Polski, Fundacja Banku Zachodniego WBK i Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi.

Na konkurs wpłynęło 60 prac ocenionych w 2 kategoriach: szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne.

Jury w składzie: Maciej Drygas – przewodniczący jury, prof. Antoni Dudek, Eliza Dzwonkiewicz, Gabriela Sierocińska-Dec, Paweł Woldan nie przyznało I i III nagrody w kategorii szkół gimnazjalnych i wybrało następujące zespoły, które nagrodzono udziałem w warsztatach filmowych:

II nagroda gimnazjalna dla zespołu z Gimnazjum w Sierakowicach za pracę, której bohaterem jest Jan Gosz – rolnik, działacz kaszubski, pomysłodawca założenia Solidarności Rolników Indywidualnych w Sierakowicach.

Specjalne wyróżnienie dla zespołu z Publicznego Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Jasieńcu za ciekawy temat filmowy pracy, której bohaterem jest Ksiądz Czesław Sadłowski proboszcz parafii św. Rocha w Jasieńcu - w 1969 r. podjął starania o budowę kościoła i założenie parafii we wsi Zbrosza Duża.     

I nagroda ponadgimnazjalna dla Pawła Henrykowskiego, ucznia Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie-Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim za pracę, której bohaterami są Stefan i Regina Świąteccy – …byli wtedy dziećmi. Broni nie nosili, nikogo nie zabili, ale partyzantom jak mogli, pomagali.             

II nagroda ponadgimnazjalna dla zespołu z I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. J. Kompałły i W. Lipskiego w Ostrowie Wlkp. za pracę, której bohaterem jest Jan Kempiński ps. Błysk – żołnierz wyklęty. Działał na terenie Wielkopolski. Jego oddział został rozbity przez UB w październiku 1945 r., a jego samego aresztowano 17 grudnia 1945 r. Skazany na karę śmierci – zamordowany 21 czerwca 1946 r.

III nagroda ponadgimnazjalna dla zespołu z Zespołu Szkół nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie za pracę, której bohaterem jest Józef Bocian (ur. 1950) – działacz „Solidarności”, internowany w czasie stanu wojennego.       

Ponadto, jury przyznało wyróżnienie ponadgimnazjalne w postaci nagród rzeczowych dla zespołu z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim za pracę, której bohaterem jest Eugeniusz Piecewicz. Pochodzący z Kresów, mieszkający w Drawsku Pomorskim społecznik, konspirator i "wieczny buntownik z wyboru".

Laureaci I etapu konkursu wezmą udział w warsztatach w łódzkiej szkole filmowej - efektem spotkań warsztatowych będą etiudy dokumentalne.

Partner konkursu, Polska Press Grupa, postanowił przyznać nagrodę główną oraz 2 wyróżnienia. Jury w składzie: red. Paweł Siennicki, red. Witold Głowacki, Joanna Pazio za najlepszą pracę uznało pracę zespołu z Technikum nr 3 Zespołu Szkół im. Oskara Langego w Zawierciu pt. „Sądzeni za próbę obalenia władzy w PRL - losy przyjaciół z II Liceum Ogólnokształcącego w Zawierciu”, który zostanie zaproszony na warsztaty dziennikarskie. W uzasadnieniu jury czytamy: „Jury Polska Press Grupy jednogłośnie wytypowało zwycięzcę. Historia przedstawiona przez uczniów technikum z Zawiercia została najlepiej opracowana. Nie mniej ważny był sam temat – ciekawa historia z młodymi bohaterami. Dobry materiał na reportaż.”

Natomiast wyróżnienia zostały przyznane autorom z V LO w Poznaniu oraz LO im. J. Korczaka w Więcborku. Otrzymają oni upominki od Junior Media oraz roczną prenumeratę cyfrową miesięcznika „Nasza Historia”.

 

Harmonogram

 1. I etap/ Nadsyłanie prac (objętość 5-10 stron A4) – 23 maja 2015 r. (decyduje data stempla pocztowego)
 2. Ogłoszenie wyników I etapu projektu oraz laureata Nagrody Polska Press Grupy – 22 czerwca 2015 r.
 3. II etap/Warsztaty filmowe oraz warsztaty dziennikarskie – lipiec-październik 2015 r.
 4. Gala finałowa: prezentacja etiud – 3 grudnia 2015 r.

 

Patronat Honorowy: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Minister Edukacji Narodowej.

Organizatorzy: Muzeum Historii Polski w Warszawie, Fundacja Banku Zachodniego WBK i Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera.

Partnerzy: Narodowy Instytut Audiowizualny, Filmoteka Narodowa, kino Iluzjon.

Patroni Medialni: Polska Agencja Prasowa, Polska Press Grupa, Gość Niedzielny, Mówią Wieki, KINO, dzieje.pl, TVP Historia, Nasza Historia, Junior Media.

Sponsor: Wydawnictwo Iskry.

 

Kontakt do organizatora:

Dział Edukacyjny Muzeum Historii Polski w Warszawie Senatorska 35, 00-099 Warszawa

tel. 22 211 90 47, fax: 22 211 90 33, e-mail: oferta.edu@muzhp.pl

 

LISTA ZWYCIĘZCÓW

Jury postanowiło:
W kategorii szkół gimnazjalnych:

 1. Nie przyznawać I nagrody.
 2. II nagrodę przyznano zespołowi z Gimnazjum w Sierakowicach za pracę o Janie Goszu. Zespół w składzie: Monika Cyperska, Julia Stencel, Jakub Bigus pod opieką Adriana Klawikowskiego.
 3. Nie przyznawać III nagrody.
 4. Przyznać specjalne wyróżnienie ze względu na ciekawy temat filmowy zespołowi z Publicznego Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Jasieńcu za pracę o Zbroszy Dużej. Jury zdecydowało, że autorzy pracy zostaną zaproszeni na warsztaty filmowe.
  Zespół w składzie: Patrycja Olszewska, Angelika Przybylska, Katarzyna Rogalska pod opieką Katarzyny Leśniak.

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

 1. I nagrodę otrzymuje Paweł Henrykowski, uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie-Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim za pracę Jak teraz wygląda „Rój”? . Opiekun Wojciech Henrykowski.
 2. II nagrodę otrzymują uczennice Maria Kuroszczyk i Jagoda Janiszewska, uczennice I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. J. Kompałły i W. Lipskiego w Ostrowie Wlkp. za pracę o Janie Kempińskim „Błysku”. Opiekun Piotr Grabarz.
 3. III nagrodę otrzymuje Weronika Nahorska, uczennica Zespołu Szkół nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie za pracę Historia niezwykłego „Bociana”. Opiekun Izabela Nahorska.

Wyróżnienie (nagrody rzeczowe) otrzymują Jakub Biegniewski, Maciej Radzimski uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim za pracę Żeby Polska była Polską…

Partner konkursu, Polska Press Grupa, postanowił przyznać nagrodę główną oraz 2 wyróżnienia. Jury Polska Press Grupy:

 1. za najlepszą pracę uznało pracę zespołu z Technikum nr 3 Zespołu Szkół im. Oskara Langego w Zawierciu pt. „Sądzeni za próbę obalenia władzy w PRL - losy przyjaciół z II Liceum Ogólnokształcącego w Zawierciu”,  który zostanie zaproszony na warsztaty dziennikarskie.
  Zespół w składzie: Aleksandra Prokop, Karolina Giełda, Paulina Klimek pod opieką Aldony Dreliszek i Marleny Bednarskiej.

Równorzędne Wyróżnienia otrzymały:

 1. zespół w składzie: Maja Górczak, Natalia Kostrzewa, Agata Zaremba z V Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu za pracę "Prosto ale na skos" pod opieką Romy Szymańskiej
 2. zespół w składzie: Magdalena Skiba, Karolina Czyż, Magdalena Duszka z Liceum Ogólnokształcącego  im. J. Korczaka w Więcborku za pracę "Wojna sumienia" pod opieką Marioli Czapiewskiej.

 

2015-06-22