Wielka Wojna Polaków 1914-1918

Zokazji 100. rocznicy wybuchu I wojny światowej Muzeum Historii Polski przygotowało wystawę „Wielka Wojna Polaków 1914-1918”.  Ekspozycja prezentująca służbę Polaków w armiach walczących stron oraz legionach i życie codzienne na ziemiach pod zaborami prezentowana była na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie w dniach od 28 lipca do 29 sierpnia 2014 r.

Na 20 planszach zwiedzający mogli zobaczyć unikatowe zdjęcia z czasów wojny, przegląd ówczesnej prasy, ikonografię oraz wybrane fragmenty z pamiętników i dzienników osób biorących udział w walkach na frontach i ludzi starających się prowadzić normalne życie m.in. Pawła Hulki-Laskowskiego, Marii Dąbrowskiej, Michała Kryspina Pawlikowskiego, Laury Turczynowicz, Ferdynanda Goetla i innych. Na wystawie zaprezentowane zostały również – znajdujące się w zbiorach Muzeum Historii Polski – pocztówki, grafiki i plakaty propagandowe poświęcone losom ludności Polskiej oraz odzyskaniu niepodległości.

Wersja multimedialna wystawy zaprezentowana została w Kinie ILUZJON w okresie październik-grudzień 2014 r. podczas przeglądu filmowego, współorganizowanego przez Muzeum Historii Polski.

Autorami scenariusza i koncepcji wystawy są: prof. Michał Kopczyński, Łukasz Kubacki oraz Michał Szukała.