Jan Karski. Człowiek wolności

Wystawa „Jan Karski. Człowiek wolności”, składająca się z 22 plansz, ukazuje życie i dorobek emisariusza. Jest też okazją do pokazania historii Polski w latach 1939-45, zwłaszcza w kontekście relacji polsko-żydowskich.

Wystawa jest prezentowana od 2012 r. w wielu miastach w kraju i zagranicą – można ją było obejrzeć m.in. w Sejmie RP w Warszawie, w siedzibie ONZ w Nowym Jorku, na Uniwersytecie Georgetown w Waszyngtonie, w Parlamencie Europejskim w Brukseli oraz w Centrum Icchaka Rabina w Tel Awiwie (wystawę otworzył Prezydent RP Bronisław Komorowski). W 2014 w ramach Roku Jana Karskiego ekspozycja była prezentowana w placówkach dyplomatycznych Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz podczas „Dni Karskiego”.

Wystawa została przygotowana w dziewięciu wersjach językowych, m.in. w polskiej, angielskiej, francuskiej, rosyjskiej i hebrajskiej.

Uzupełnieniem wystawy jest moduł interaktywny, który w innowacyjny sposób przybliża historię misji Jana Karskiego. Ekspozycji towarzyszy katalog poświęcony życiu Jana Karskiego. W 2014 r. publikacja uzyskała wyróżnienie w kategorii „Print” za najlepszy projekt w prestiżowym konkursie graficznym Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej.