Dane dotyczące Muzeum

Status Prawny

Muzeum Historii Polski w Warszawie zostało powołane zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kazimierza M. Ujazdowskiego z dnia 2 maja 2006 roku.

Status prawny Muzeum Historii Polski w Warszawie reguluje ustawa o muzeach, ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Statut Muzeum Historii Polski w Warszawie.

Przedmiot działania

Przedmiotem działania Muzeum jest między innymi:

  1. stworzenie atrakcyjnej przestrzeni wystawienniczej i ośrodka stymulującego refleksję na temat historii Polski,
  2. prowadzenie działalności edukacyjnej, popularyzatorskiej, promocyjnej, wydawniczej, stypendialnej oraz współorganizacja i współfinansowanie projektów związanych z problematyką historii i kultury polskiej realizowanych przez inne instytucje,
  3. prowadzenie prac badawczych dotyczących dziejów Polski,
  4. promowanie polskiego dziedzictwa historycznego w świecie.

 

Kierownictwo
Dyrektor Robert Kostro

Struktura organizacyjna Muzeum Historii Polski.

 

Redakcja Biuletynu

Marek Stremecki
tel. (22) 211 90 11
e-mail: marek.stremecki@muzhp.pl
www: muzhp.pl


Dane teleadresowe

Muzeum Historii Polski w Warszawie
ul. Mokotowska 33/35
00-560 Warszawa
tel. (22) 211 90 02
fax (22) 211 90 33
e-mail: info@muzhp.pl
www: muzhp.pl