CBOS: 79,8 proc. badanych chce nowoczesnego Muzeum Historii Polski

Wiedza historyczna Polaków zasługuje najwyżej na ocenę "dostateczną", stąd potrzeba stworzenia nowoczesnego multimedialnego Muzeum Historii Polski, prezentującego najważniejsze i najciekawsze tematy polskiej historii - wynika z badania CBOS pt. Ocena wiedzy historycznej Polaków i deklarowane zainteresowanie Muzeum Historii Polski.


 

Blisko 15 tysięcy osób oglądało przygotowany przez Muzeum Historii Polski video mapping o Janie Karskim

 

Wśród ogółu badanych przeważa opinia, że wiedza Polaków na temat historii naszego kraju, znajomość ważnych wydarzeń, dat i postaci zasługuje najwyżej na ocenę dostateczną. Takie przekonanie wyraziło 52,1 proc. ankietowanych. Niższą ocenę – „dopuszczającą” lub „niedostateczną” wystawia Polakom z historii mniej więcej co piąty spośród badanych (21,6 proc.), podobnie liczna (22,8 proc.) jest grupa oceniających naszą wiedzę historyczną wyżej, dając ocenę „dobrą” lub „bardzo dobrą”. Tylko jeden respondent na 988 (0,1 proc.) uznał, że wiedza historyczna przeciętnego Polaka zasługuje na ocenę najwyższą – „celującą”.

Jak ocenia CBOS, ta stosunkowo niska ocena, jaką Polacy sami sobie wystawiają z wiedzy na temat historii naszego kraju przemawia za potrzebą utworzenia Muzeum Historii Polski, pokazującego najważniejsze i najciekawsze tematy polskiej historii. Takie przekonanie dominuje wśród ankietowanych (79,8 proc.) .

Zwolennikami utworzenia placówki tego rodzaju są w największym stopniu młodzi ludzie (do 24 lat), wśród których blisko połowa (47,3 proc.) w sposób zdecydowany popiera pomysł utworzenia Muzeum Historii Polski. Zdecydowanym poparciem dla idei powstania Muzeum wyróżniają się ponadto mieszkańcy największych miast (45,6 proc.), osoby deklarujące prawicowe poglądy polityczne (49,9 proc.) oraz badani o wyższym statusie zawodowym.

Ponad 4/5 ogółu badanych (83,9 proc.) zadeklarowało chęć odwiedzenia Muzeum Historii Polski, jeśliby powstało w zaproponowanym kształcie. Zdecydowaną deklarację odwiedzenia Muzeum częściej niż przeciętnie składają osoby ze średnim bądź wyższym wykształceniem (po 55,0 proc.), mieszkańcy najmniejszych i największych miast (odpowiednio 57,4 proc. i 59,4 proc.) oraz respondenci o wyższym statusie zawodowym.

Biorąc pod uwagę wiek, wizytą w Muzeum Historii Polski zainteresowani są w największym stopniu najmłodsi, do 24 roku życia (54,4 proc.).

Badanie zrealizowano w dniach 26 maja – 2 czerwca 2015 r. na reprezentatywnej próbie 988 mieszkańców powyżej 18 roku życia.

 

2015-06-10