Logotyp

Logotyp Muzeum Historii Polski autorstwa Piotra Młodożeńca.

Logo oddaje ducha Muzeum – nowoczesnej instytucji kultury posługującej się technologią multimedialną i interaktywnymi formami prezentacji, opisuje placówkę muzealną, która ukazuje najważniejsze wątki historii Polski w tym historię kultury, życia społecznego i obyczajów.

Autor projektu zdecydował się na rozczłonkowanie logo i ukrycie odrębnych znaczeń semantycznych i symbolicznych w każdej z liter. Taki zabieg powoduje, że:

  • Autor prowadzi z widzem grę znaczeniową (rodzaj rebusu do odszyfrowania przez każdego odbiorcę).
  • W układzie trzech liter wpisany został skrót przypominający Polskę jaką chcielibyśmy mieć zawsze przed oczami - Polskę Królów, Polskę Wolności i Polskę Solidarną.
  • Kreska i kolorystyka sprawiają, że logo jest młode, chociaż nie młodzieżowe
  • Jest w tym projekcie formalne nawiązanie do Polskiej Szkoły Plakatu  co pozostawia w widzu wrażenie, że obcuje z czymś już sobie znanym. Z drugiej strony jest to również atut w promocji muzeum za granicą.

KORONA, SKRZYDŁA, FLAGA

Logo Muzeum Historii Polski można interpretować na wiele sposobów. Każdy z odbiorców może odnaleźć w nim coś, co do niego szczególnie przemawia. Autorzy projektu Muzeum Historii Polski dostrzegli w tym symbolu:

  • Koronę kojarzącą się z potężną Polską Jagiellonów czy monarchią elekcyjną – słowem z I Rzeczpospolitą. Ale też koronę widzianą oczami najmłodszych, których chcemy zachęcać do odwiedzenia tworzącej się instytucji.
  • Skrzydła odwołujące się do pędzącej husarii, walczącej o wolność „naszą i waszą”, ale również skrzydła wolności ukochane przez wiele pokoleń Polaków. Można w nich dostrzec również podobieństwo do piór pisarzy – symbol ogromnej roli ludzi słowa i artystów  w obronie i  zagospodarowywaniu polskiej wolności.
  • Flagę mówiącą o naszej państwowości i historii. Ale jest to także flaga wpisana w literę tak jak wpisywali  ją bohaterowie AK i pokolenie „Solidarności”. Flaga, z którą wchodziliśmy do struktur atlantyckich i europejskich.

 

Logo Muzeum Historii Polski (do pobrania)

Księga znaku Muzeum Historii Polski (do pobrania)

 

***

Piotr Młodożeniec urodził się 17 lipca 1956 r. w Warszawie. Pochodzi z artystycznej rodziny. Jego ojciec – Jan Młodożeniec (1929–2000) był wybitnym plakacistą wywodzącym się z tzw. polskiej szkoły plakatu. Piotr Młodożeniec studiował na wydziale grafiki na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych (w latach 1976–1981). Dyplom zrealizował w pracowni plakatu prof. Henryka Tomaszewskiego. W środowisku artystycznym znany jest przede wszystkim ze swojej twórczości plakatowej, jednak zajmuje się również innymi dziedzinami sztuki, takimi jak malarstwo, czy animacja.
Artysta uczestniczył w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych, zarówno w kraju, jak i za granicą (m. in. w Toronto, Berlinie i Nowym Jorku). Organizowane były również „rodzinne” wystawy – z jego ojcem Janem i bratem Stanisławem, a także pod szyldem „Zafryki” (spółka artystyczna założona z Markiem Sobczykiem w 1991 r. zajmująca się projektowaniem plakatów, ilustracji i grafiki użytkowej).