Szkoły ponadpodstawowe

Lekcje i warsztaty odbywają się w tymczasowej siedzibie Muzeum Historii Polski, ul. Mokotowska 33/35.
Zajęcia trwają od 60 do 90 minut.

Aby zarezerwować termin lekcji prosimy o kontakt telefoniczny:  22 211 90 49, 22 211 90 47 lub 22 211 90 08.

Po rezerwacji telefonicznej, prosimy o przesłanie  w ciągu 3 dni formularza zgłoszeniowego, będącego potwierdzeniem rezerwacji.

 1. Lekcje odbywają się o godzinie 10.00 i 12:30.
 2. Jednocześnie możemy poprowadzić tylko jedną lekcję (maks. 30 osób).
 3. Lekcje ze spacerem odbywają się tylko w środy, w okresie od 1 kwietnia do 15 listopada.

 

Regulamin lekcji

Załącznik nr 1 do regulaminu

Załącznik nr 2 do regulaminu

Formularz zgłoszeniowy

 

LEKCJE MUZEALNE

 

 1. Regalia polskie - wykład z prezentacją poświęcony historii i znaczeniu insygniów oraz opowieść o ceremoniale koronacyjnym. Lekcja trwa 60 minut.
 2. Na ziemiańskim dworze – wykład z prezentacją. W trakcie zajęć poruszane są następujące tematy: dwór polski na tle kontekstu historycznego oraz tradycja i obyczajowość dworu szlacheckiego. Wykład trwa 90 minut.
 3. Powstanie styczniowe – cykl spotkań opartych na analizie materiału źródłowego. Do wyboru następujące moduły:
  •    Aleksander Wielopolski i jego reformy
  •    Branka i przyczyny wybuchu powstania styczniowego
  •    Biali i czerwoni
  •    Duchowni w powstaniu styczniowym
  •    Rola kobiet w powstaniu styczniowym
  •    Przed powstaniem styczniowym
  •    Powstanie styczniowe na ziemiach zabranych
  •    Powstanie styczniowe w Królestwie Polskim
  •    Tajemne Państwo
  •    Kult powstania styczniowego
  Zajęcia dotyczące jednego modułu trwają 60 minut.
 4. Przystanek Niepodległość – lekcja okolicznościowa z okazji Święta Niepodległości
  Lekcja połączona z prezentacją filmu zrealizowanego dla MHP przez Zofię Kunert p.t. „Przystanek Niepodległość” poprzedzona wykładem o najważniejszych wydarzeniach polskiej drogi do niepodległości. Każda z trzech części filmu dotyczy różnych aspektów powstania niepodległego państwa: sytuacji międzynarodowej, pierwszych aktów prawnych, budowy granic II Rzeczypospolitej. Uczniowie w trakcie filmu uzupełniają kartę pracy.
  Lekcja trwa 60 minut. 
 5. Świętujemy niepodległość! O historii Święta Niepodległości - na warsztatach uczniowie, na podstawie wiadomości i dokumentów z epoki, odtworzą historię święta niepodległości. Dowiedzą się, kto i kiedy przyczynił się do wpisania daty 11 listopada do kalendarza świąt narodowych. Warsztaty trwają 90 minut.
 6. Bohaterowie niepodległości - na warsztatach uczniowie szukają odpowiedzi na pytanie: komu zawdzięczamy niepodległość - politykom, żołnierzom, dyplomatom, działaczom społecznym czy może anonimowym obywatelom? Warsztaty trwają 90 minut.
 7. Wygrany mecz -  kiedy powstały kluby sportowe? Jakie dyscypliny sportowe były popularne u progu wolnej Polski? Jaka była rola organizacji sportowych w procesie odzyskiwania niepodległości? - to niektóre z pytań, na które uczniowie znajdą odpowiedzi w czasie spotkania. Warsztaty z wykorzystaniem materiałów źródłowych trwają 60 minut.
 8. Czy potrzeba było cudu? – wykład z prezentacją na temat bitwy warszawskiej 1920 r.  Wykład trwa 60 minut.
 9. Bolszewik – „niedźwiedź, czy małpa”? – lekcja o propagandzie z okresu wojny polsko–bolszewickiej (ćwiczenia na źródłach tekstowych i ikonograficznych).
  Lekcja trwa 60 minut.
 10. Babel przeciw Broniewskiemu - wojna polsko–bolszewicka w literaturze (lekcja łącząca wiedzę z zakresu historii i języka polskiego).
  Lekcja trwa 60 minut.
 11. Struktura państwa polskiego w czasie II wojny światowej – w czasie zajęć uczniowie poznają struktury najwyższych władz państwowych II RP i Polskiego Państwa Podziemnego oraz złożoność funkcjonowania państwa polskiego w okresie II wojny światowej. Kształtują także umiejętności systematyzowania poszczególnych urzędów wg zasady trójpodziału władz.
  Lekcja trwa 60 minut.
 12. Zbrodnia katyńska - lekcja oparta na prezentacji multimedialnej. W trakcie zajęć omawiamy sytuację Polski i Polaków po 17 września 1939 r., stosunki polsko – sowieckie w czasie II wojny światowej, sporo miejsca poświęcamy sprawie kłamstwa katyńskiego.
  Rozmawiamy też o powojennych losach rodzin zamordowanych oficerów i pokazujemy stosunek społeczeństwa polskiego do kłamstwa katyńskiego. Lekcja trwa 60 minut.
 13. Armia Andersa – lekcja z wykorzystaniem mini wystawy na rollupach i aktywności. W czasie spotkania uczniowie poznają losy Polaków pod okupacją sowiecką, szlak bojowy armii pod dowództwem gen. W. Andersa, losy powojenne oraz dziedzictwo II Korpusu Polskiego. Spotkanie trwa 90 minut.
 14. Jan Karski – próba odtworzenia biografii - podczas lekcji uczniowie, korzystając ze źródeł historycznych, zapoznają się z kolejnymi etapami życia Jana Karskiego. Zajęcia pozwolą uczniom na kształcenie umiejętności tworzenia biogramu i odnoszeniu losów jednostki do kontekstu historii Polski oraz historii powszechnej.
  Lekcja trwa 90 minut.
 15. Nie tylko Karski - podczas spotkania uczniowie, na podstawie tekstów źródłowych, dowiadują się o pomocy udzielanej Żydom przez Polaków. Zapoznają się z rolą i metodami działania Żegoty oraz poznają sylwetki Sprawiedliwych wśród Narodów Świata.
  Lekcja trwa 90 minut.
 16. Co się robi na Mętowie – analiza tekstu źródłowego związanego z sytuacją ludności żydowskiej w Polsce.  W trakcie lekcji uczniowie kształtują umiejętność zadawania pytań badawczych, odnajdywania i interpretacji informacji, a także wyciągania wniosków i formułowania sądów historycznych. Lekcja trwa 45 minut.
 17. Postawy Polaków wobec Żydów podczas II wojny światowej - podczas lekcji uczniowie zapoznają się z postawami ludności polskiej wobec ludności żydowskiej w czasie okupacji niemieckiej. Zajęcia pozwolą uczniom na poznanie dokumentów władz okupacyjnych Generalnego Gubernatorstwa regulujących sytuację Żydów. Lekcja trwa 90 minut.
 18. Ostatnie wakacje. Na warsztatach, na podstawie źródeł historycznych,  uczniowie dowiedzą się jak bardzo zmienił się świat ich rówieśników po wybuchu wojny i przed jakimi wyzwaniami musieli stanąć zarówno dorośli jak i młodzież, która nagle musiała szybko dorosnąć. Zajęcia trwają ok. 90 minut.

 

SPACERY:

 1. Łazienki Królewskie - podczas spaceru po Łazienkach Królewskich uczestnicy zobaczą najważniejsze obiekty letniej rezydencji Stanisława Augusta Poniatowskiego,  dowiedzą się zarówno o działalności kulturalnej króla jak i poznają ciekawe szczegóły z codziennego życia monarchy.
 2. Śladami insurekcji kościuszkowskiej - trasa spaceru wiedzie po Starym Mieście przez miejsca  związane burzliwymi wydarzeniami  z 1794 roku w Warszawie.
 3. Noc listopadowa - spacer po Łazienkach Królewskich, podczas którego uczestnicy odwiedzą miejsca związane z wydarzeniami z 29 listopada 1830 roku.
 4. Śladami 11 listopada - spacer po Śródmieściu przez miejsca, które były świadkami wydarzeń w listopadzie 1918 r.
 5. Kobiety niepodległej - spacer po Śródmieściu Warszawy śladami kobiet, które odcisnęły swój ślad w życiu politycznym, społecznym czy kulturalnym odrodzonej Polski.
 6. Warszawski wrzesień - Spacer, którego trasa wiedzie po ulicach Śródmieścia poświęcony jest losom mieszkańców Warszawy we wrześniu 1939 roku.  Uczestnicy spaceru będą mieli szansę obejrzeć archiwalne zdjęcia i posłuchać wspomnień świadków tamtych wydarzeń.
 7. Spacer śladami Grzegorza Przemyka - spacer po miejscach związanych z Grzegorzem Przemykiem.
 8. Warszawa Baczyńskiego - spacer, którego trasa wiedzie po Śródmieściu i Powiślu jest związany z dzieciństwem poety, jego dorastaniem i wielką miłością - żoną Barbarą. Na spacerze uczestnicy zobaczą także współczesne ślady pamięci o artyście w przestrzeni jego rodzinnego miasta i dowiedzą się jak przedstawiał je w swojej twórczości.

 

Spacery trwają od 90 do 120 minut.

Koszt spaceru 150 zł.

Rezerwacje: tel. (22) 211 90 49, e-mail: oferta.edu@muzhp.pl