Nauczyciele

„Drogi do niepodległości” gra planszowa Muzeum Historii Polski (wiek: 12+)

Fabuła strategicznej gry planszowej „Drogi do niepodległości” obejmuje najważniejsze wydarzenia historyczne z lat 1795-1918 oraz pokazuje bohaterów tych wydarzeń. Głównym celem gry jest realizacja jednej z pięciu misji ustrojowych niepodległego kraju. Gracze dążą do tego, by ich działania ukształtowały państwo jak najbardziej zbliżone do założeń misji. W trakcie gry wcielają się w członków rodzin żyjących pod zaborami. Do celu graczy prowadzą różne drogi. W kilku etapach sami podejmują decyzje w jakich wydarzeniach biorą udział, szukają sprzymierzeńców, korzystają z pomocy bohaterów. Na planszy walka toczy się w trzech zaborach i na emigracji. Rodzina może się zaangażować w działania o charakterze politycznym, militarnym i społeczno – ekonomicznym.

OPIS WARSZTATÓW: warsztaty dla nauczycieli, których przedmiotem będzie zapoznanie się z tematem gry, rozgrywka i przykłady wykorzystania gry na lekcjach. Uzupełnieniem spotkania będzie informacja o ofercie edukacyjnej MHP.

Każdy uczestnik warsztatów otrzyma egzemplarz gry. CZAS TRWANIA ZAJĘĆ – 3 GODZ.

Zapisy na warsztaty:oferta.edu@muzhp.pl

Koszt warsztatów: 100 zł + zwrot kosztów podróży i ewentualnego noclegu osoby prowadzącej warsztaty

 

Pakiet edukacyjny Karski i jego czasy

„Jan Karski i jego czasy” to tytuł internetowego pakietu edukacyjnego stworzonego przez Muzeum Historii Polski.

Materiał, którego podstawą jest życiorys emisariusza pokazuje szeroki kontekst jego działalności. Zawarte w pakiecie materiały dotyczą m.in. tematyki okupacji niemieckiej w Polsce, Polskiego Państwa Podziemnego i sytuacji ludności żydowskiej. W skład pakietu wchodzą także propozycje scenariuszy lekcji  historii, języka polskiego, etyki, czy godziny wychowawczej. Jego niewątpliwym atutem jest możliwość wykorzystywania materiałów na wielu dziedzinach szeroko pojętej edukacji humanistycznej. Tak przygotowany materiał wpisuje się w założenia nowej podstawy programowej, jak i podstawy dla uczniów polskich uczących się za granicą.

Pakiet odwołuje się do metody case study - na „wielką” historię patrzymy przez los jednostki i za jego pomocą pokazujemy najważniejsze aspekty rzeczywistości, w której żył i działał Jan Karski. Wieloaspektowość przygotowanego pakietu pozwoli na jego realizację metodą projektu.

Pakiet znajduje się na stronie www.karski.muzhp.pl

 

Pakiet edukacyjny o Tadeuszu Kościuszce.

Pakiet ma charakter interdyscyplinarny, a punktem wyjścia do omawiania poszczególnych tematów jest życiorys Kościuszki. Przeglądając pakiet czytelnik będzie odsłaniał kolejne etapy życia Naczelnika pierwszego narodowego powstania. Cezurami dla poszczególnych części pakietu, ułożonych zgodnie z chronologią biografii bohatera, są znaczące daty z historii Polski i historii powszechnej.  

Pierwsza część zatytułowana Szlachcic opowiada o korzeniach bohatera, latach nauki i krótkim doświadczeniu posiadacza niewielkiego majątku ziemskiego. W kolejnej poznajemy Żołnierza wolności, uczestnika walk o niepodległość amerykańskich kolonii, wybitnego fachowca w dziedzinie inżynierii wojskowej. Rozdział Dowódca dotyczy udziału Tadeusza Kościuszki w wojnie polsko-rosyjskiej 1792 r. Tematem modułu Naczelnik jest insurekcja kościuszkowska, jedyne polskie powstanie, którego nazwa pochodzi od nazwiska jego dowódcy. Życiorys Tadeusza Kościuszki zamyka ścieżka Emigrant, poprzez którą pokazujemy koleje życia bohatera od uwięzienia w Petersburgu do śmierci w szwajcarskiej Solurze. Opowieść biograficzna toczy się dwutorowo: z jednej strony opowiadamy historię życia bohatera, z drugiej uzupełniamy, rozszerzamy ją ciekawymi źródłami: dokumentami, rozkazami, wspomnieniami.  Ogromnym atutem materiałów jest ich atrakcyjna forma graficzna, wykorzystująca bogatą ikonografię z epoki. Przedstawiany w pakiecie wizerunek Kościuszki ocieplają anegdoty, romantyczne epizody i ciekawostki o jego upodobaniach.

Bardzo ważną częścią pakietu są materiały pokazujące popularność, jaką cieszył się za życia, powoli rodzącą się legendę, która przekształciła się w mit po jego śmierci. Tym zagadnieniom poświęcona jest ścieżka Szacunek i uznanie znalazły się tu materiały dotyczące tradycji kościuszkowskiej w historii Polski. Przywołując źródła z epoki, szeroko opisujemy pogrzeb bohatera, rocznice kościuszkowskie w 1894 r. i 1917 r. czy Panoramę Racławicką. W rozdziale odwołujemy się też do takich zjawisk społecznych jak telegramy kościuszkowskie. Ważną częścią tej opowieści jest historia pamięci o Kościuszce- pokazujemy jak wyglądał mit bohatera w XIX w., w II Rzeczpospolitej, wreszcie jak manipulowano pamięcią o Naczelniku w PRL-u.

Natomiast rozdział Pamięć to interaktywna mapa,  na której można znaleźć miejsca poświęcone czy nazwane imieniem Tadeusza Kościuszki. Specjalna wyszukiwarka i filtry pozwalają na znalezienie kopców, pomników, parków czy górskiego szczytu w Polsce i na świecie. Zaznaczone na mapie punkty są ilustrowane i opisywane.

Zapraszamy na www.kosciuszko.muzhp.pl

 

 

 

2015-05-28