Gry przestrzenne

Muzeum ma swojej ofercie dwie gry przestrzenne. Są to gry oparte na systemie rollupów połączonych z aktywnościami.

W ofercie MHP znajdują się dwie gry:

ODKRYJ II RP

Gra pozwalająca uczniom na poznanie II Rzeczypospolitej.

Gracz wciela się w rolę przedwojennego przedsiębiorcy, który podejmuje się realizacji różnych zleceń. Aby je wykonać, musi zdobyć potrzebne materiały i narzędzia - składniki zlecenia, które wykupuje się w poszczególnych regionach II RP za posiadany kapitał.

Gracze poruszają się między 8 regionami II RP (rozstawione na terenie szkoły roll-upy). W każdym z nich wykonują różne działania (zadania, aktywności, minigry), które prowadzą do zdobycia kapitału lub składnika zlecenia.

Czas gry to lata od 1935 roku, do 1939, bez II wojny światowej. Taki przedział czasowy jest związany z obecnością w grze Centralnego Okręgu Przemysłowego i rozbudowywanego portu w Gdyni.

Regiony:

 • Pomorze
 • Górny Śląsk
 • Mazowsze
 • Kresy Południowo-Wschodnie
 • Kresy Północno-Wschodnie
 • Wielkopolska
 • Centralny Okręg Przemysłowy
 • Małopolska

W grze mogą uczestniczyć zespoły dwuosobowe. Każdy zespół losuje na początku gry zlecenia, które musi wykonać. Zlecenia są podzielone na trzy poziomy trudności.

Czas rozgrywki to około 90-100 minut (komfortowy czas to 120 minut).


DEKADA 79-89

Gra rozgrywa się w okresie od 1979 do 1989 roku. Uczestnicy wcielają się w rolę obywatela, który ma na utrzymaniu rodzinę i stara się godnie przeżyć ten czas. Może on zaangażować się w działalność opozycyjną jednocześnie pamiętając o zagrożeniach, które niesie ze sobą sprzeciwianie się władzy PRL.

Mechanizm gry:

Gracze poruszają się między 10 punktami (rozstawione roll-upy) rozłożonymi na terenie szkoły. Związane są one z różnymi wydarzeniami z okresu od 1979 do 1989 roku.

Punkty:

 • Pielgrzymki papieskie
 • Porozumienia sierpniowe
 • I zjazd Solidarności
 • Kultura
 • Kościół
 • Stan wojenny
 • Gospodarka i życie codzienne
 • Europa i świat
 • Okrągły stół
 • Urząd

W grze mogą uczestniczyć zespoły maksymalnie 3 osobowe.

Wybór odwiedzanych punktów i rodzaj czynności na nich wykonywanych zależny jest od strategii graczy.

Czas rozgrywki to około 90 - 100 minut (komfortowy czas to około 120 minut).

Do rozegrania gier szkoła potrzebuje:

 • miejsca do rozegrania gry: najlepiej SALA GIMNASTYCZNA (ewentualnie dwa korytarze lub 3 sale lekcyjne - jednak taki układ nie jest wygodny dla grających)
 • ławek i krzeseł w ilości: ławek - 18 sztuk, krzeseł - 18 sztuk
 • 10 osób do obsługi gry

Jak wypożyczyć grę?

 • Zainteresowane osoby zamawiają grę na dany termin drogą mailową lub telefoniczną (oferta.edu[at]muzhp.pl, tel. 22 211 90 47, 22 211 90 08)
 • Aby wypożyczyć grę przestrzenną, należy przyjechać do siedziby Muzeum (ul. Mokotowska 33/35, Warszawa).
 • Na miejscu pracownicy Muzeum przeprowadzą dla danej osoby szkolenie z obsługi gry (wyjaśnienie zasad, demonstracja działania elementów).
 • Zainteresowana osoba za pomocą własnego środka transportu przewozi grę do miejsca jej rozegrania.
 • Po wykorzystaniu gry, również za pomocą własnego środka transportu (może być kurierem), następuje zwrot elementów gry do siedziby Muzeum Historii Polski.
 • Gra przestrzenna jest wypożyczana i zwracana na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
 • Czas wypożyczenia jest ustalany ze szkołą według jej potrzeb.